Günümüzde fen ve mühendislik alanlarında yaşanan hızlı gelişme nedeniyle daha ileri uzmanlık bilgisi gereksinimi artmaktadır. Bu gereksinimin karşılanması için lisansüstü seviyesindeki programların geliştirilmesi, disiplinler arası çalışma, etkileşim ve araştırmaların da artırılması gerekmektedir.

Enstitümüzde verilen lisansüstü eğitimin amacı, Fen, Mühendislik ve Mimarlık temel alanlarında bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip nitelikli araştırmacılar ve bilim insanlarının yetiştirilmesidir. Bu amaçla Enstitümüz, Üniversitemizin de hedefleri doğrultusunda uluslararası gelişmeleri ve toplumsal gereksinimleri göz önüne alarak eğitim programlarının sürekli olarak geliştirilmesini ve etkinliğini sağlamaya çalışmakta, yeni programların açılmasını teşvik ederek organizasyonunu gerçekleştirmektedir.

Doç. Dr. H. Selma ÇELİKYAY     
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

 

Duyurular