Tezler

*13.07.2017 tarihli, 2017/28 sayılı ve 04 no.lu Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile 150 sayfadan fazla olan lisansüstü tezlerin arkalı-önlü olacak şekilde bastırılması uygun görülmüştür.

Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Ağdacı Kampüsü Merkez/BARTIN, 74100 Tel: +90 378 223 54 22-23-25-26-27 Belge Geçer: +90 378 223 54 24 E-posta: fbe@bartin.edu.tr

Copyright Fen Bilimleri Enstitüsü