Önemli Bilgiler

  • Bilim Kodları
  • Özel Öğrenci
  • Askerlik İşlemleri
  • Doktora Yeterlik Komiteleri
  • 13/02/2013 tarihli ve 2013/04 no.lu Senato Kararı ile "Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersini veya eşdeğerini daha önce almamış olan ve henüz yeterlik sınavına girmemiş olan Doktora öğrencilerine de zorunlu bir ders olarak aldırılması" kararlaştırılmıştır. Doktora öğrencilerimize önemle duyurulur.

Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Ağdacı Kampüsü Merkez/BARTIN, 74100 Tel: +90 378 223 54 22-23-25-26-27 Belge Geçer: +90 378 223 54 24 E-posta: fbe@bartin.edu.tr

Copyright Fen Bilimleri Enstitüsü