image/svg+xml
image/svg+xml

Bilim Kodları

BİYOLOJİ ANABİLİM DALINA AİT BİLİM KODLARI:

   401.01.01.Radyo Biyoloji (Bilim Dalı)

   401.01.02 Evolüsyon (Bilim Dalı)

   401.01.03.Genetik (Bilim Dalı) )

   401.01.04.Mikrobiyoloji (Bilim Dalı)

   401.01.05.Biyokimya (Bilim Dalı)

   401.01.06.Sitoloji (Bilim Dalı)

   401.02.01.Hücre Biyolojisi (Bilim Dalı)

   401.02.02 Moleküler Genetik (Bilim Dalı)

   401.03.01.Bitki Morfolojisi ve Anatomisi (Bilim Dalı)

   401.03.02 Bitki Fizyolojisi (Bilim Dalı)

   401.03.03.Bitki Ekolojisi-Bitki Coğrafyası (Bilim Dalı)

   401.03.04.Bitki Sistematiği (Bilim Dalı)

   401.04.01.Hayvan Morfolojisi ve Anatomisi (Bilim Dalı)

   401.04.02.Hayvan Fizyolojisi (Bilim Dalı)

   401.04.03.Hayvan Ekolojisi-Zoo Coğrafya (Bilim Dalı)

   401.04.04.Hayvan Sistematiği (Bilim Dalı)

   401.05.01.Deniz Biyolojisi (Bilim Dalı)

   401.05.02.Limnoloji (Bilim Dalı)

   401.05.03.Su Ürünleri (Bilim Dalı)


MATEMATİK ANABİLİM DALINA AİT BİLİM KODLARI:

   403.01.01.Cebir ve Sayılar Teorisi (Bilim Dalı)

   403.02.01.Geometri (Bilim Dalı)

   403.03.01.Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi (Bilim Dalı)

   403.04.01.Topoloji (Bilim Dalı)

   403.05.01.Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik (Bilim Dalı)

   403.06.01.Uygulamalı Matematik (Bilim Dalı)


ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALINA AİT BİLİM KODLARI:

   502.01.01.Silvikültür ve Ağaçlandırma (Bilim Dalı)

   502.01.02.Peyzaj Mimarı (Bilim Dalı)

   502.02.01.Orman Entomolojisi (Bilim Dalı)

   502.02.02.Koruma (Bilim Dalı)

   502.03.01.Orman Amenajmanı (Bilim Dalı)

   502.03.02.Orman Hasılatı ve Biyometri (Bilim Dalı)

   502.04.01.Orman İnşaatı ve Transportu (Bilim Dalı)

   502.04.02.Jeodezi ve Fotogrametri (Bilim Dalı)

   502.05.01.Orman Ekonomisi (Bilim Dalı)

   502.10.01.Toprak İlmi ve Ekolojisi (Bilim Dalı)

   502.14.01.Havza Amenajmanı.(Bilim Dalı)

   502.16.01.Ormancılık Politikası (Bilim Dalı)

   502.17.01.Ormancılık Hukuku (Bilim Dalı)

   502.18.01.Orman İnşaatı Jeodezi ve Fotogrametri (Bilim Dalı)

   502.19.01.Orman Botaniği (Bilim Dalı)


ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALINA AİT BİLİM KODLARI:

   502.08.01.Ağaç Levha ve Mobilya Teknolojisi (Bilim Dalı)

   502.08.02.Orman Endüstri İşletmeciliği (Bilim Dalı)

   502.09.01.Odun Koruma Teknolojisi (Bilim Dalı)

   502.09.02.Orman Ürünlerinden Faydalanma (Bilim Dalı)

   502.06.01.Orman Ürünleri Kimyası (Bilim Dalı)

   502.06.02.Lif ve Kağıt Teknolojisi (Bilim Dalı)

   502.15.01.Orman Mekaniği ve Teknolojisi (Bilim Dalı)


PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALINA AİT BİLİM KODLARI:

   502.11.01.Peyzaj Planlama ve Tasarım (Bilim Dalı)

   502.12.01.Bitki Meteryali ve Yetiştirme Tekniği (Bilim Dalı)

   502.13.01.Peyzaj Teknikleri (Bilim Dalı)


METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ  ANABİLİM DALINA AİT BİLİM KODLARI:

   604.01.01.Üretim Metalurjisi (Bilim Dalı)

   604.01.02.Metalurjik Önişlemler (Bilim Dalı)

   604.01.03.Seramik ve Rekraterler (Bilim Dalı)

   604.02.01.Malzeme Mühendisliği (Bilim Dalı)

   604.02.02.Fiziksel Metalurji (Bilim Dalı)

   604.02.03.Mekanik Metalurji (Bilim Dalı)

   604.02.04.Döküm Metalurjisi (Bilim Dalı)

   604.02.05.Korozyon ve Korozyondan Korunma (Bilim Dalı)

   604.02.06.Kaynak Metalurjisi (Bilim Dalı)

   604.02.07.Malzeme Bilimi (Bilim Dalı)

   604.02.08.Ekonomik Metalurji (Bilim Dalı)


TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ  ANABİLİM DALINA AİT BİLİM KODLARI:

   620.01.01.Mekanik Mukavemet (Bilim Dalı))

   620.01.02.Akışkanlar Mekaniği (Bilim Dalı)

   620.01.03.Biomekanik (Bilim Dalı)

   620.02.01.Deprem Mühendisliği (Bilim Dalı)

   621.01.01.İplik Teknolojisi (Bilim Dalı)

   621.01.02.Kumaş Teknolojisi (Bilim Dalı)

   621.01.03.Konfeksiyon Teknolojisi (Bilim Dalı)

   621.01.04.Boya Terbiye Teknolojisi (Bilim Dalı)

   621.01.05.Tekstil Kalite Kontrol (Bilim Dalı)

   621.01.06.Tekstil Tasarımı (Bilim Dalı)

   621.01.07.Tekstil İşletmeciliği (Bilim Dalı)

   621.02.01.Tekstil Maddeleri (Bilim Dalı)

   621.02.02.Tekstil Fiziği (Bilim Dalı)

   621.02.03.Tekstil Kimyası (Bilim Dalı)


İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  ANABİLİM DALINA AİT BİLİM KODLARI:

   624.01.01.Zemin Mekaniği (Bilim Dalı)

   624.01.02.Temel Mühendisliği (Bilim Dalı)

   624.01.03.Zemin Dinamiği (Bilim Dalı)

   624.02.01.Hidromekanik (Bilim Dalı)

   624.02.03.Kıyı Liman (Bilim Dalı)

   624.03.01.Yapı (Bilim Dalı)

   624.04.01.Karayolu Ulaştırması (Bilim Dalı)

   624.04.02.Demiryolu Ulaştırması (Bilim Dalı)

   624.04.03.Hava Ulaştırması (Bilim Dalı)

   624.04.04.Deniz Ulaştırması (Bilim Dalı)

   624.05.01.Yapı Malzemesi (Bilim Dalı)

   624.06.01.Yapı İşletmesi (Bilim Dalı)


MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ  ANABİLİM DALINA AİT BİLİM KODLARI:

   625.01.01.Mekanizma Tekniği (Bilim Dalı)

   625.01.02 Makine Dinamiği (Bilim Dalı)

   625.01.03.Sistem Dinamiği ve Kontrol (Bilim Dalı) )

   625.01.04.Mekanik Titreşimler ve Gürültü (Bilim Dalı)

   625.01.05.Taşıt Tekniği (Bilim Dalı)

   625.01.06.Tekstil Makinaları (Bilim Dalı)

   625.01.07.Tarım Makinaları (Bilim Dalı)

   625.02.01.Makina Elemanları (Bilim Dalı)

   625.02.02.Makina Tasarımı (Bilim Dalı)

   625.02.03.Teknik Resim (Bilim Dalı)

   625.02.04.Takım Tezgâhları (Bilim Dalı) )

   625.02.05.Üretim Yöntemleri (Bilim Dalı) )

   625.02.06.Üretim Planlaması ve Kontrolü (Bilim Dalı)

   625.02.07.Bilgisayar Yardımıyla Tasarım ve Üretim (Bilim Dalı)

   625.03.01.Katı Cisimler Mekaniği (Bilim Dalı)

   625.03.02.Mukavemet (Bilim Dalı)

   625.04.01.Termodinamik (Bilim Dalı)

   625.04.02.Isı ve Madde Transferi ve Uygulamaları (Bilim Dalı)

   625.04.03.Akışkanlar Mekaniği ve Uygulamaları (Bilim Dalı) )

   625.04.04.Yakıt ve Yanma (Bilim Dalı)

   625.04.05.Isı Tekniği (Bilim Dalı)

   625.05.01.Konvansiyonel Güç Sistemleri Teknolojisi (Bilim Dalı)

   625.05.02.Enerji Ekonomisi (Bilim Dalı) )

   625.05.03.İçten Yanmalı Motorlar (Bilim Dalı)

   625.05.04.Yenilenebilir Enerji Sistemleri (Bilim Dalı) )

   625.05.05.Nükleer Teknoloji (Bilim Dalı)