image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Vizyon


Misyon


Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, bilgiden bilgi üretmeyi, yaymayı ve kullanmayı bilen, güncel teknolojiyi kullanan, dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı, sorgulayıcı, katılımcı, rekabetçi, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş ve etik değerleri benimseyen, mesleki açıdan yetkin, saygın bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Çağın gerektirdiği bilim ve teknolojiye dayalı bilimsel bilgi üreten ve yayan, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada toplam kaliteyi benimseyen, topluma nitelikli, gelişmeye açık, sorgulayan, insan haklarına saygılı, bölgeye, ülkeye ve insanlığa hizmeti amaç edinmiş bireyler yetiştiren, bölgesel barış ve refahta, kalkınma ve sosyal gelişmede öncü; çağdaş bir Enstitü olmak.