image/svg+xml
image/svg+xml

Özel Öğrenci

Özel Öğrenci Olarak Başvuracak Olanların Dikkatine

 -   Enstitülerde öğrenim görecek öğrenciler, aşağıda belirtilen şekilde tam zamanlı veya özel öğrenci olmak üzere iki farklı statüde bulunur: 

 -  Özel öğrenciler: Bir yükseköğretim kurumundan lisans veya yüksek lisans diploması alarak mezun olup belirli bir konuda bilgilerini artırmak isteyenler veya başka bir enstitüde bir lisansüstü programına kayıtlı olan öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci statüsünde kabul edilerek derslere devam edebilirler. Bu statüdeki öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymaları ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmeleri gerekir. Özel öğrenciler, tam zamanlı öğrencilerin haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilik ile ilgili esaslar enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır. 

 

 

 Özel öğrenci kabulü:

 1-) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup belirli konularda bilgilerini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü üzerine, enstitü yönetim kurulu kararı ile bazı lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. 

 2-) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların; almak istedikleri derslerin açılacağı dönemin başında, lisansüstü derslere kayıt süresi içinde, lisans öğrenimleri sırasında aldıkları notlara ilişkin belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneklerini ekledikleri bir dilekçe ile enstitü anabilim dalı başkanlıklarına başvurmaları gerekir. 

 3-) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak bazı dersleri almaları uygun görülen adaylar, özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından o yıl için veya kredi başına tespit edilecek miktarı ödemek ve Üniversite veya enstitü yönetim kurulu tarafından gerekli görülen belgeleri vermek zorundadır. 

 4-) Lisansüstü eğitimdeki özel öğrenciler, bu statüde aldıkları derslerin en fazla 2 tanesini lisansüstü eğitimine saydırabilirler. 

 5-) Özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine kazanılır. Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine, izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

 6-) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için ödedikleri eğitim ücreti, iade edilmez. 

 7-) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda ilgili enstitünün mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

 Ücret ve Hesap Bilgileri:

·         Ücret AKTS başına 13 TL ‘dir. (Örneğin 6 AKTS’lik ders için; 6 x 13 TL = 78 TL yatırılmalıdır.)

·         Özel öğrenci olarak Lisansüstü Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde başvuracak adaylar Enstitü Yönetim Kurulu Kararından sonra aşağıda belirtilen hesaba ücreti yatırmalıdır.

·         Açıklama Kısmına (………………………………. Anabilim Dalı Yüksek Lisans/Doktora Özel Öğrenci Başvuru Ücreti) ibaresi mutlaka yazılmalıdır.

·         Banka:  T. C. Ziraat Bankası

·         Iban No: TR92 0001 0000 5251 6096 6950 38