image/svg+xml
image/svg+xml

Tez Özetleri

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI  (Bartın Üniversitesi İle Bülent Ecevit Üniversitesi Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı)
Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Tez Konusu Mezuniyet Yılı Tez Özeti/Abstract
1 Vedat Tozyılmaz Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ali Savaş Bülbül Anadolu Florasına Ait Bazı Endemik Türlerin Antimikrobiyal, Antioksidan ve Antibiyofilm Aktivitelerinin İncelenmesi 2019 ÖZET
2 Hatice Ülgen Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ali Savaş Bülbül Türkiye’de Yetiştirilen Ketencik Bitkisinin [Camelina sativa (L.) Crantz] Antioksidan, Antimikrobiyal, Antifungal, Antibiyofilm Özelliklerinin ve Tohum Morfolojisinin Araştırılması 2019 ÖZET
3 Adnan Arslan Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ali Savaş Bülbül Anadolu Florasına Ait Bazı Alyssum L. Türlerinin Polen, Tohum, Meyve Morfolojileri ve Antimikrobiyal, Anti-biyofilm Aktivitesinin İncelenmesi 2019 ÖZET
4 Esra Atalan Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ali Savaş Bülbül Türkiye’de Yetiştirilen Pelemir Bitkisinin [Cephalaria syriaca (L.)] Antioksidan, Antimikrobiyal, Antifungal, Antibiyofilm Özelliklerinin ve Tohum Morfolojisinin Araştırılması 2019 ÖZET
5 Rabia Top Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Erden Bazı Önemli Tıbbi Bitkilerin Antioksidan, Antimikrobiyal Ve
Antikanser Etkilerinin Araştırılması
2018 ÖZET
6 Kader Varlık Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ali Savaş Bülbül Türkiye'de yayılış gösteren Acanthophyllum C. A. Mey (Caryophyllaceae) türlerinin polen ve tohum morfolojisi  2018 ÖZET
7 Rabia İşkil Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Yonca Surgun Acar Bor ve 24-epibrassinolid uygulamalarının Arabidopsis thaliana (L.) Heynh'da hücre çeperi ile ilgili bazı genlerin ekspresyon seviyeleri üzerine etkileri 2017 ÖZET
8 Yusuf Ceylan Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ali Savaş Bülbül Crambe orientalis L. var Orientalis L.' in mikro üretimi üzerine farklı BAP ve NAA konsantrasyonlarının etkileri  2016 ÖZET
9 Hayati Ortaeskinazi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet Özdemir Acinos rotundifolius Pers. bitkisinden in vitro kallus üretimi 2015 ÖZET
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Tez Konusu Mezuniyet Yılı Tez Özeti/Abstract
1 Fatih Acar Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Fatih Göktepe Kutlubey- Yazıcılar Bölgesi Killerinin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Çatalağzı Uçucu Külü ile Stabilizasyonu 2019 ÖZET
2 Onur Şeker Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Osman Gençel Granüle Yüksek Fırın Cürufunun Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi 2019 ÖZET
3 Sedat Topaloğlu Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr Altan Çetin Ferrokrom Cüruf Agregasının Geçirimli Bitümlü Karışımların Performansına Etkilerinin Araştırılması 2019 ÖZET
4 Hayrettin Tokay Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Osman Gençel Vermikülit ve Uçucu Kül Katkılı Geopolimer Harç Üretilmesi 2019 ÖZET
5 Miraç Oğuz Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Osman Gençel Geri Dönüştürülmüş Betonların Köpük Betonda Kullanılabilirliliğinin Araştırılması 2019 ÖZET
6 Fahrettin Yılmaz Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Ermedin Totiç Şerit donatılı toprakarme duvar sisteminin uygulanması  2018 ÖZET
7 Abdurrahman Ağtaş Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Ercan Gemici Devrek ve Devrekani çaylarında taşınan sediment miktarının yapay zeka metotlarıyla tahmini  2017 ÖZET
8 Osman Hulusi Ören Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Osman Gençel Granüle yüksek fırın cürufunun köpük beton özelliklerine etkisi 2017 ÖZET
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Tez Konusu Mezuniyet Yılı Tez Özeti/Abstract
1 Hüseyin Duran Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Derviş Özkan Süper Alaşım Malzemenin Yüzey İşlemleriyle Özelliklerinin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu 2019 ÖZET
2 Mustafa Özcan Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök Haddehane Tufalinin Polimer Matrisli Kompozit Üretiminde Kullanımı 2019 ÖZET
3 Yasin Ensar Bıyık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Bilal Kurşuncu AISI O2 takım çeliğinin minimum miktarda yağlama yöntemi (MQL) kullanılarak frezelenmesinde işlenebilirliğinin incelenmesi 2019 ÖZET
4 Sabri Alkan Doktora Prof. Dr. Mustafa Sabri GÖK Nitrür esaslı seramik ince film kaplamaların deniz suyu ortamındaki tribokorozyon davranışlarının incelenmesi 2019 ÖZET
5 Erdem Aktaş Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Bilal Kurşuncu “Paslanmaz çelik malzeme üzerine metalik ve oksit içerikli kaplama tozunun aps yöntemi ile kaplanması ve soğuk aşınma davranışlarının incelenmesi” 2019 ÖZET
6 Hayri Eren Doktora Doç. Dr. Volkan KIRMACI Yolcu taşımacılığı yapan araçlarda ışınımla ısıtma sisteminin tasarımı, imalatı ve performans deneylerinin yapılması 2019 ÖZET
7 Mesut Çakmak Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu Elastiklik teorisinin düzlemsel isotrop (homojen, bir cins) levhalarının eğilmesi problemleri 2019 ÖZET
8 Murat Bertan Parıltı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu Non-Imaging yoğunlaştırıcıya sahip güneş enerjisi kaynaklı absorpsiyonlu bir soğutma sisteminin analizi 2019 ÖZET
9 Ahmet Tayfun Kiraz Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök Polimer matrisli demiroksit takviyeli kompozit malzemenin kurukayma aşınma davranışı 2019 ÖZET
10 Kübra Kurtoğlu Sontay Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu Farklı türdeki yapı ve ısı yalıtım malzemelerinin bina enerji performansı ve ısınma maliyeti üzerine etkisi 2019 ÖZET
11 Derviş Özkan Doktora Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök  Karbon fiber takviyeli plastik kompozitlerin ince film kaplamalı karbür takımlar ile işlenebilirliğinin araştırılması 2017 ÖZET
12 Umut Özbey Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu  Yoğunlaştırıcı Fotovoltaik (CPV) Sistemlerde Fotovoltaik (PV) Yüzey Sıcaklığının Sistem Performansına Etkisinin İncelenmesi 2018 ÖZET
13 Ahmet Berkan  GÜNAY Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Bilal KURŞUNCU  Seramik Kaplama Katmanlı Kompozitlerin Balistik Dayanımının İncelenmesi 2018 ÖZET
14 Fahrettin Günver Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Volkan Kırmacı  Paralel bağlı karşıt akışlı ranque-hılsch vorteks tüpün enerji-ekserji analizlerinin deneysel olarak incelenmesi 2018 ÖZET
15 Ümit Topcuoğlu Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Volkan Kırmacı  Karşıt akışlı kaskad ranque-hılsch vorteks tüpünde farklı nozul malzemelerinde enerji-ekserji analizlerinin deneysel olarak incelenmesi 2018 ÖZET
16 Hanife Yılmaz Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök  RWAT (rubber wheel abrasion test) yöntemi ile endüstriyel atıkların Al 6061 üzerindeki aşındırma davranışlarının incelenmesi 2018 ÖZET
17 Melike Hazal Terkeşli Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök APS yöntemi ile üretilen WC ve Mo kaplamaların aşınma davranışlarının incelenmesi 2018 ÖZET
18 Serkan Altın Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Etımad Eyvazov  Mekanik sistemlerin hareketini ifade eden diferensiyel denklemlerin yüksek dinamik yöntemleriyle incelenmesi 2018 ÖZET
19 Fethullah Yıldız Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök AISI 4140 namlu çeliğinin yüksek sıcaklıklardaki aşınma davranışının incelenmesi 2018 ÖZET
20 Meriç Küçükköse Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ateş  a-C:N/TiAlN kaplamaların karakterizasyonu ve aşınma davranışlarının incelenmesi 2017 ÖZET
21 Onur Kamber Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ateş  Al 6061 matrisli geleneksel ve atık takviyeli hibrit kompozitlerin tribolojik davranışlarının incelenmesi 2017 ÖZET
22 Rahmi Kocaman Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ateş  Geleneksel ve atık takviyeli metal matrisli kompozitlerin aşınma davranışının incelenmesi 2017 ÖZET
23 Hasan Toprak Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ateş  Geleneksel ve atık takviyeli metal matrisli kompozitlerin yorulma davranışının incelenmesi 2017 ÖZET
24 Ahmet Şanlı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ateş Al 6061 matrisli SiC, Al2O3 ve yüksek fırın curufu takviyeli hibrit kompozitlerin yorulma davranışlarının incelenmesi 2017 ÖZET
25 Akif Tok Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ateş  Geleneksel ve atık takviyeli metal matrisli kompozitlerin mekanik ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi 2017 ÖZET
26 Gökhan Sağlam Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök  Çelik dişli sondaj matkaplarının borlama yöntemi ile takım ömrünün uzatılması 2016 ÖZET
27 Mecit Öge Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Yılmaz Küçük  Oksit içerikli seramik kaplamaların yüksek sıcaklık aşınma davranışının incelenmesi 2016 ÖZET
28 Hakan Bayrak Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök  Atmosferik plazma sprey yöntemi ile oksit içerikli seramik kaplamaların kuru kayma aşınma davranışları 2016 ÖZET
29 Emre Altaş Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Halil Çalışkan  Nanotabakalı AlTiN/TiN kaplamalı karbür kesici takımların Ti6Al4V alaşımının frezelenmesinde kesme performanslarının ve aşınma davranışlarının incelenmesi 2016 ÖZET
30 Mehmet Yavuz Balalı Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Yılmaz Küçük  Pvd (fiziksel buhar biriktirme) yöntemi ile kaplanmış hidrolik pompa elemanlarının aşınma davranışlarının incelenmesi 2014 ÖZET
31 Hakan Özhan Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Halil Çalışkan Planet dişli mekanizmasında halka dişli bağlantı parçasının kırılma probleminin gerilme analizi ve malzeme seçimi yapılarak önlenmesi 2014 ÖZET
32 Burak Öztürk Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Galip Said Fittings üretiminde kullanılan küresel grafitli dökme demirlerde soğuma hızının etkisiyle kesit kalınlığına bağlı mikroyapı ve sertlik değişimlerinin incelenmesi 2014 ÖZET
33 Yasemin Oğuz Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Volkan Kırmacı  Bartın ilinde kullanılan ısıtma sistemlerinin ekonomik ve çevresel etkilerinin incelenmesi 2013 ÖZET
34 İsmail Cebeci Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Volkan Kırmacı Karşıt akışlı Ranque-Hilsch vorteks tüpünde hava ve oksijen akışkanlarının farklı nozullarda enerji-ekserji analizlerinin deneysel olarak incelenmesi 2013 ÖZET
35 Sabri Alkan Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Alaattin Metin Kaya Bir açık deniz rüzgar türbini için yüzer platform sistemi tasarımı ve demirleme sisteminin hidrodinamik analizi 2013 ÖZET
36 İbrahim Karademir Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ateş  SiO2 takviyeli etial 21 esaslı kompozit malzemelerin basınçlı infiltrasyon yöntemi ile üretimi ve özelliklerinin incelenmesi 2013 ÖZET
37 Deniz Aktaş Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Galip Said Metalik malzemelerde tane boyutunun pekleşme katsayısına etkisi 2012 ÖZET
38 Hakan Özköse Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Galip Said  Kırılma tokluğu değerlerinin optimizasyonu için nesne tabanlı bir programın geliştirilmesi 2012 ÖZET
39 Abid Ustaoğlu Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Akay  Yaş yöntemle üretim yapan çimento fabrikasında enerji ve ekserji analizi 2011 ÖZET
40 Okan Ünal Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Remzi Varol  Bilyalı dövme işleminin tane boyutuna etkisinin deneysel incelenmesi 2011 ÖZET
MATEMATİK ANABİLİM DALI (Bartın Üniversitesi İle Bülent Ecevit Üniversitesi Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı)
Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Tez Konusu Mezuniyet Yılı Tez Özeti/Abstract
1 Vahit Zambak Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Erhan Güler Üç boyutlu minkowski uzayinda henneberg minimal yüzeyi 2015 ÖZET
METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Tez Konusu Mezuniyet Yılı Tez Özeti/Abstract
1 Dilara Boynueyri Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök PVD Yöntemi ile İnce Kaplanmış Kesici Takımların Mikro Ölçekli Aşınma Testi ile Aşınma Dayanımının Belirlenmesi 2019 ÖZET
2 Esra Güner Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Mükremin Yılmaz 4140 çeliğinin mekanik aşınma özelliklerine lazerle yüzey sertleştirme işleminin etkisinin incelenmesi 2019 ÖZET
3 Yasemin Kamacı Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı Etkili yanma yöntemiyle metal oksit nanopartiküllerin sentezi 2019 ÖZET
4 Elif Altan Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı Termal Bariyer Kaplamaların (TBCs) Mikroyapısal ve Elektrokimyasal Korozyon Davranışlarının İncelenmesi 2019 ÖZET
5 Mine Çeliker Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı CoNiCrAIY Bağ ve YSZ İçerikli Termal Bariyer Kaplamaların Elekrokimyasal Korozyon Davranışlarının İncelenmesi 2019 ÖZET
6 Mehmet Kılıç Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı Detonasyon Tabancası (D-Gun) ve Süper Sonik Plazma Sprey (SAPS) Kaplama Yöntemleri ile Üretilen MCrAIY İçeriğine Sahip Kaplamaların Mikroyapısal ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi 2019 ÖZET
7 Orhon Alpaslan Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Ali Yaraş Atık Co-Mo-Ni/Al2O3 Katalizörünün Kompleks Yapıcı Ajanlar (Kompleksleştiriciler) Varlığında Çözünme Şartlarının ve Kinetiğinin İncelenmesi 2019 ÖZET
8 Mehmet Mustafa Yıldız Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı AS21 Magnezyum Alaşımlarının Farklı Oranlarda Kalay İlavesi İle Mikro Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi 2019 ÖZET
9 Ahmet Emrah Kaplan Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Gülfem Binal  Vitrifiye seramik beyaz opak sırlarında zirkonyumsilikat miktarının kalsine kaolin kullanılarak azaltılması 2017 ÖZET
10 Yasin Özgürlük Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Cahit Karaoğlanlı  Soğuk gaz dinamik sprey (CGDS) yöntemiyle üretilen termal bariyer kaplamaların (TBC) sıcak korozyon davranışlarının incelenmesi 2016 ÖZET
11 Nihal Meşekıran Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Cahit Karaoğlanlı  Farklı üst kaplama içeriğine sahip termal bariyer kaplamaların (TBC) oksidasyon davranışlarının incelenmesi 2015 ÖZET
12 Mustafa Akçay Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Fatih Apaydın Asidik ortamda malahitten bakır kazanım parametrelerinin geliştirilmesi 2015 ÖZET
13 Kadir Mert Döleker Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Cahit Karaoğlanlı  YSZ, Gd2Zr2O7 ve YSZ/Gd2Zr2O7 içerikli termal bariyer kaplama sistemlerinin izotermal oksidasyon ve termal çevrim davranışlarının incelenmesi 2015 ÖZET
14 Koray Kaya Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Hangardas Askerov Çimento döner fırınlarında kullanılan bazik refrakter tuğlaların kontrol parametrelerinin karşılaştırılması 2014 ÖZET
15 Serkan Dal Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök  Hafif refrakter izolasyon tuğlalarının geliştirilmesi ve özelliklerinin incelenmesi 2014 ÖZET
16 Volkan Murat Yılmaz Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Fatih Apaydın  Denizli-Tavas karbonatlı mangan cevherinden asidik ortamda mangan çözünürlüğüne mekanik aktivasyonun etkisi 2013 ÖZET
17 Ömer Sinoplu Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Bülent Kurt  Termo - reaktif difüzyon (trd) yöntemiyle titanyum karbür kaplanan aısı d3 seri soğuk iş takım çeliğinin mikroyapı ve aşınma özelliklerinin incelenmesi 2012 ÖZET
18 Azmi Erdoğan Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök  Ferrokrom cürufunun mikro ölçekli abrazyon testi ile aşındırma özelliklerinin araştırılması 2012 ÖZET
19 Emre Önder Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Bülent Kurt  Termoreaktif difüzyon (TRD) tekniği ile krom karbür ve vanadyum karbür kaplanan AISI D3 tipi soğuk iş takım çeliğinin mikroyapı ve aşınma özelliklerinin incelenmesi 2012 ÖZET
20 Nuray Atay Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Bilal Demirel  Expanded polistiren sert köpük (EPS) malzemesinin kiremit olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi 2011 ÖZET
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Tez Konusu Mezuniyet Yılı Tez Özeti/Abstract
1 Mustafa Gülcemal Tezli Yüksek Lisans Dr Öğr. Üyesi Saadettin Murat Onat Sarıçam ve Göknar Odunlarından Elde Edilen Lamine ve Çapraz Lamine Kirişlerin Mukavemetinin Karşılaştırılması ve İyileştirilmesi 2019 ÖZET
2 Ülkü Burcu Gitti Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Gençer "Kara Kavak Yongalarından derin ötektik çözücü kullanılarak kağıt hamuru üretimi." 2019 ÖZET
3 Ceyda Hatıl Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Gençer Sorgum Otunun Kraft yöntemiyle kağıt hamuru üretim koşullarının belirlenmesi 2019 ÖZET
4 Hüseyin Sıradağ Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Abdullah İstek 2019 ÖZET
5 Aysun Mustak Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Gençer “Sorghum saplarından derin ötektik çözücü kullanılarak kağıt hamuru üretimi." 2019 ÖZET
6 Gülşah Altunışık Bülbül Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Gençer Avakado (Persea americano Mill.) odunundan kraft metodu ile kağıt hamuru ve kağıt üretimi 2019 ÖZET
7 Eser Sözen Doktora Prof. Dr. Gökhan Gündüz Atık polipropilen ve dokuma cam lifi ile desteklenen osb panellerin balistik, hızlandırılmış uv yaşlandırma ve ısı iletkenliği özelliklerinin belirlenmesi 2019 ÖZET
8 Murat Kahveci Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Yıldız Çabuk İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı ve Güvenlik İklimi Ölçümü: İnegöl Bölgesi Mobilya Sektörü Çalışanları Örneği 2019 ÖZET
9 Ahmet Can Doktora Prof. Dr. Hüseyin Sivrikaya  Su itici maddeler ile kombine edilmiş bazı emprenye maddelerinin performansının incelenmesi 2018 ÖZET
10 Mehmet Kurtça Doktora Prof. Dr. İbrahim Tümen  Bartın bölgesinde yetişen sahil çamının (Pinus Pinaster Ait.) ontogenetik değişimlerinin kimyasal bileşimleri ile antikolinesteraz ve antioksidan aktiviteleri üzerine etkisinin incelenmesi 2018 ÖZET
11 Rıfat Kurt Doktora Prof. Dr. Selman Karayılmazlar  İstatistiksel süreç kontrolünde Shewhart, CUSUM ve EWMA kontrol kartları ile yapay sinir ağlarının bütünleşik kullanımı: Bir orman endüstri işletmesinde uygulama 2018 ÖZET
12 Gülay Şener Uzcan Doktora Prof. Dr. Selman Karayılmazlar  Tr81 düzey 2 bölgesi orman ürünleri endüstrisinin kümelenme analizi ve rekabet gücü açısından değerlendirilmesi 2017 ÖZET
13 Mustafa Zor Doktora Doç. Dr. Deniz Aydemir  Isıl işlem uygulanmış odun partikulleri ile desteklenmiş stiren maleik anhidrit (SMA) kompozitlerinin karakterizasyonu 2017 ÖZET
14 Süheyla Esin Köksal Doktora Prof. Dr. Gökhan Gündüz  Göknar (Abies bornmulleriana Mattf.) odununun hidrolik iletkenliğinin gövdenin farklı kısımlarında incelenmesi 2016 ÖZET
15 Timuçin Bardak Doktora Prof. Dr. Ali Naci Tankut  Nanopartikül takviyeli polivinil asetat (PVAc) tutkalı ile üretilen mobilya birleştirmelerinin mekanik performansının belirlenmesi ve görüntü analizi 2016 ÖZET
16 Göksu Şirin Doktora Doç. Dr. Deniz Aydemir  Doğu çınarı (Platanus orientalis L.) ağacının anizotropik yönlerde teknolojik özellikleri 2016 ÖZET
17 Abdurrahman Karaman Doktora Prof. Dr. Ali Naci Tankut  Kutu tipi mobilya konstrüksiyonlarında kullanılan demonte bağlantı elamanlarının zamana bağlı performaslarının belirlenmesi 2013 ÖZET
18 Deniz Aydemir Doktora Prof. Dr. Gökhan Gündüz  Selülozik nano/makro partiküllerle desteklenmiş stiren maleik anhidrit (SMA) kompozitlerinin köpüklendirilmesi ve karakterizasyonu 2012 ÖZET
19 Hüseyin Yörür Doktora Prof. Dr. Bülent Kaygın  Ahşap malzemeden üretilen köşe birleştirmelerin simülasyon (ANSYS) ortamında teknolojik özelliklerinin belirlenmesi 2012 ÖZET
20 Cemal Özcan Doktora YRD. DOÇ. DR. GÖKHAN GÜNDÜZ  Yeni bir yanma düzeneğinin hazırlanması ve ısıl işlem görmüş ağaç malzemelerin yanma özelliklerinin belirlenmesi 2011 ÖZET
21 İlhami Emrah Dönmez Doktora YRD. DOÇ. DR. AYBEN KILIÇ  Yükselti farkına göre sarıçamın (Pinus sylvestris L.) anatomik ve kimyasal bileşiminde meydana gelen değişimler 2010 ÖZET
22 Şirin Dönmez Doktora  PROF. DR. HARZEMŞAH HAFIZOĞLU  Bartın iklim koşullarında doğal maddelerin (Baykal EM1 ve Biyohumus) Amaranthus caudatus var. bulava ve Amaranthus tricolor var. Valentina'da bazı morfolojik ve fizyolojik proseslere etkisi ve bu bitkilerin peyzaj mimarlığında kullanımı 2009 ÖZET
23 Sezgin Koray Gülsoy Doktora PROF. DR. HÜDAVERDİ EROĞLU  Beyaz çürüklük mantarı (Ceriporiopsis subvermispora) ile muamele edilen Pinus nigra Arnold.'dan NaBH4 ilaveli biyolojik-kraft kağıt hamuru üretimi 2009 ÖZET
24 Yasin Ataç Doktora PROF. DR. HÜDAVERDİ EROĞLU  Bazı yapraklı ve iğne yapraklı ağaçların öz ve diri odunlarının kağıt özellikleri yönünden incelenmesi 2009 ÖZET
25 Şeyma Özlüsoylu Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Abdullah İstek  Lif Levha Üretiminde Silan ve Parafin Kullanımının Özellikler Üzerine Etkileri 2018 ÖZET
26 Faruk Çetin Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Bülent Kaygın  Endüstriyel Tasarım Tescil Süreci ve Bir Uygulama; Demonte Sandalye Örneği 2018 ÖZET
27 Gökçe Bürüç Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Deniz Aydemir  Doğu Kayını ve Saplı Meşe Odunlarının Bazı Özellikleri Üzerine Isıl İşlemin Etkisi 2018 ÖZET
28 Samet Kızılırmak Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Deniz Aydemir  Isıl İşlem Uygulanmış Ahşap Malzemenin Çeşitli Nano Partiküllerle Emprenyesi 2018 ÖZET
29 Fahrettin Yılmaz Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Saadettin Murat Onat  Ahşap H20 kirişlerin üretim parametrelerinin mekanik özelliklere etkisinin araştırılması 2018 ÖZET
30 Serpil Balkan Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Bülent Kaygın  Bartın Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının girişimcilik eğilimi 2018 ÖZET
31 Sıddık Çelik Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Abdullah İstek  Motorlu testere talaşının yonga levha üretiminde değerlendirilmesi 2017 ÖZET
32 Zeynep Eda Özan Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Saadettin Murat Onat  Isıl işlem görmüş ahşap malzemenin çapraz lamine kereste üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması 2017 ÖZET
33 Mehmet Demir Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Bülent Kaygın  Üniversiteler için bilgisayar destekli ergonomik ve fonksiyonel çizim masası tasarımı (Bartın Üniversitesi örneği) 2017 ÖZET
34 Leyla Aktürk Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Deniz Aydemir  Polihidroksibutirat biyopolimerinin termal, morfolojik ve yapısal özellikleri üzerine selülozik liflerin etkileri 2017 ÖZET
35 Muhsin Taş Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayben Kılıç Pekgözlü  Kızılçam (Pinus brutia Ten.) odun ve kraft kağıt hamurundaki polyozların tespiti 2017 ÖZET
36 Kadriye Gökmen Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Hüseyin Sivrikaya  Tall yağı emprenyesi ile ısıl işlemin ağaç malzemenin özellikleri üzerine etkisi 2017 ÖZET
37 Saffet Uysal Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Sezgin Koray Gülsoy  Atık kağıt kırıntı liflerinin farklı hamurlardan elde edilen kağıtların özelliklerine etkileri 2017 ÖZET
38 Serhat Şimşir Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Sezgin Koray Gülsoy  Test liner kağıtlarının gramajı ile kuru sağlamlık maddesi ilavesi arasındaki ilişki 2017 ÖZET
39 Fadime Yurdakurban Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Gençer  Kağıt hamuru siyah çözeltisindeki ligninin kullanılabilirliği 2017 ÖZET
40 Özgür Yiğittap Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Abdullah İstek  Tutkallamada yonga sıcaklığının levha özelliklerine etkisi 2016 ÖZET
41 Şenay Sabancı Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Surhay Allahverdi  Mikrokristalin selüloz ve odun unu ilaveli polihidroksibütirat (PHB) kompozitlerinin solvent yöntemiyle hazırlanması ve karakterizasyonu 2016 ÖZET
42 Gülşah Güneysu Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Saadettin Murat Onat  Bir kereste işletmesi üretim sürecinde iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme çalışması 2016 ÖZET
43 Sevil Özcan Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Bülent Kaygın  Coğrafi işaret kavramı ve Devrek bastonu örneği 2016 ÖZET
44 Abdurrahim Erboğa Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. İbrahim Tümen  Kocayemiş (Arbutus unedo L.) bitkisi karbonhidrat ve fenolik bileşenleri ile antioksidan etkilerinin incelenmesi 2016 ÖZET
45 Dilek Üneş Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. İbrahim Tümen  İzabella üzümü (Vitis labrusca L.) meyvesinin fenolik bileşenleri ve antioksidan etkisinin araştırılması 2016 ÖZET
46 Durdane Tor Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Bülent Kaygın  Exploring physical environment as hidden curriculum in higher education : A grounded theory study 2016 ÖZET
47 Murat Gözalan Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Bülent Kaygın  Yonga levhalarda parafin kullanım miktarının optimizasyonu üzerine araştırmalar 2016 ÖZET
48 Ufuk Aydın Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Abdullah İstek  Yonga geometrisi ve taslak rutubet değişimlerinin yonga levha özelliklerine etkisi 2016 ÖZET
49 Mizgin Alsan Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Deniz Aydemir  Isıl işlem görmüş odunun polipropilen kompozitlerin özellikleri üzerine etkileri 2016 ÖZET
50 Havva Gümüş Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Deniz Aydemir  Polilaktik asit ve polihidroksibutirat biyopolimer nanokompozit karışımlarının hazırlanması ve karakterizasyonu 2016 ÖZET
51 Nejla Aşık Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Gökhan Gündüz  Farklı besi ortamı ve yüzey-hacim oranları kullanılarak bakteriyel selüloz üretimi ve karakterizasyonu 2016 ÖZET
52 Özlem Yıldız Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Bülent Kaygın  Bartın ilinde bölgesel kalkınma sorunsalı açısından üniversite-sanayi işbirliğinin değerlendirilmesi (Orman ürünleri sektörü için uygulamalı anket çalışması) 2016 ÖZET
53 Gülşen Uzun Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Deniz Aydemir  Biyo partikül katkılı PHB biyo kompozitlerinin bazı özelliklerinin belirlenmesi 2016 ÖZET
54 İsmail Özlüsoylu Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Abdullah İstek  Üre formaldehit tutkalının sodyum-karboksimetilselüloz ile modifikasyonun yonga levhaların bazı özellikleri üzerine etkisi 2016 ÖZET
55 Hasan Aksoy Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Gençer  Yabani kızılcık (Cornus australis L.) odununun kağıt hamuru üretimine uygunluğu ve bazı kimyasal özellikleri 2015 ÖZET
56 Cengiz Yaman Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Nurgül Tankut  Mudurnu yöresindeki tarihi ahşap evlerde kullanılan göknar ve karaçam ağaç türlerinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin incelenmesi 2015 ÖZET
57 Gülyaz Al Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Deniz Aydemir  Nanopartikül ilaveli PLA ve PHB biyokompozitlerinin bazı özelliklerinin belirlenmesi 2015 ÖZET
58 Esra Güner Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayben Kılıç Pekgözlü  Toros göknarı (Aies cilicica) reçinesinin kimyasal analizi 2015 ÖZET
59 Hasan Kurban Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Ali Naci Tankut  Mobilya üretimi yapılan işletmelerde gürültü, titreşim ve odun tozunun ergonomik etkilerinin işçi sağlığı açısından incelenmesi (Bartın örneği) 2015 ÖZET
60 Aziz Biçer Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Abdullah İstek  Sodyum Karboksimetilselüloz (Na-CMC) modifiyeli yonga levha üretimi 2014 ÖZET
61 Emrah Şahin Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. İbrahim Tümen  Camiyanı karaçamı (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana var. pallasiana) odunu, ibresi ve kozalağının anatomik, fiziksel ve fitokimyasal özellikleri 2014 ÖZET
62 Vedat Hekimoğlu Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Saadettin Murat Onat  Göknar ve sarıçam odunlarından nanokil ilaveli çapraz lamine kereste üretim olanaklarının incelenmesi 2014 ÖZET
63 Hülya Gül Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Gençer  Bartın yöresinde yetişen yabani kiraz (Cerasus avium (L.) moench) odununun kâğıt üretim koşullarının belirlenmesi 2014 ÖZET
64 Şaduman Erentürk Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Sezgin Koray Gülsoy  Birincil liflere atık kağıt lifi ve kuru sağlamlık maddesi ilavesinin kağıdın özelliklerine etkisi 2014 ÖZET
65 Süleyman Kuştaş Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Sezgin Koray Gülsoy Bazı bor bileşiklerinin sarıçam yongalarından üretilen kraft kağıt hamuru ve kağıt özellikleri üzerine etkileri 2014 ÖZET
66 Murat Yeşilkaya Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Çabuk  Türkiye ahşap işleme makineleri üretim sektörünün mevcut durumu sorunları ve çözüm önerileri 2014 ÖZET
67 Betül Turgut Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Bülent Kaygın  İş güvenliği risk analizi ve bir yonga levha ünitesinde örnek uygulaması 2014 ÖZET
68 Güler Erbey Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. İbrahim Tümen  Mersin (Myrtus communis L.) bitkisinin fitokimyasal bileşimi ve yara iyileştirici antienflamatuvar aktivite yönünden değerlendirilmesi 2014 ÖZET
69 Gökhan Yalçınkaya Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Abdullah İstek  Bazı borlu bileşiklerin yonga levha özelliklerine etkisi 2014 ÖZET
70 Ufuk Özgül Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Gençer  Adi fındık (Corylus avellana L.) odununun kâğıt hamuru üretimine uygunluğu 2014 ÖZET
71 Cengiz Keşmer Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Gençer  İthal temizlik kağıt hamurlarının fiziksel ve mekanik özellikleri 2013 ÖZET
72 Pınar Tamtürk Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayben Kılıç Pekgözlü  Farklı kurutma yöntemlerinin ıhlamur çiçeği (Tilia tomentosa Moelch.) uçucu bileşiklerine etkisi 2013 ÖZET
73 Orhan Kelleci Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Saadettin Murat Onat  Silan ile modifiye edilen üreformaldehit kullanılarak üretilmiş yongalevhaların fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi 2013 ÖZET
74 Memduh Şahin Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Gençer  Bartın'da yetiştirilen sorgum - sudan otu melezinden NAoH yöntemiyle kağıt üretim koşullarının belirlenmesi 2012 ÖZET
75 Hasan Tunç Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Abdullah İstek  Silan ile modifiye edilmiş yönlendirilmiş yonga levhaların fiziksel ve mekni özelliklerinin incelenmesi 2012 ÖZET
76 Nur Kalafat Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Çabuk  Balıkesir İli Orman Endüstri İşletmelerinin sosyo-ekonomik analizi 2012 ÖZET
77 Gençer Yıldız Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Saadettin Murat Onat  Kutu mobilyaların mekanik performanslarına arkalık malzeme ve birleştirme çeşidinin etkisinin belirlenmesi 2012 ÖZET
78 Enis Ekinci Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Hüseyin Sivrikaya  Su bazlı koruyucu maddelerle muamele edilmiş sarıçam (Pinus Sylvestris L.) ve kestane (Castanea sativa Mill.) örneklerinde açık havada meydana gelen fiziksel değişikliklerin belirlenmesi 2011 ÖZET
79 Aykut Ergut Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Hüseyin Sivrikaya  Bazı iğne yapraklı ağaçlara ait kozalak ekstraktiflerinin sarıçam odununda emprenye maddesi olarak kullanılması 2011 ÖZET
80 Alper Kaya Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Nurgül Tankut  Farklı ahşap çerçeve köşe birleştirme konstrüksiyonlarının sertlik ve yük taşıma kapasitelerinin belirlenmesi 2011 ÖZET
81 Rıfat Kurt Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Selman Karayılmazlar  Türkiye odun dışı orman ürünlerinin mevcut durumu ve dış ticaret analizi 2011 ÖZET
82 Mustafa Zor Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Nurgül Tankut  Bahçe mobilya konstrüksiyonlarında ısıl işlem uygulanmış ağaç malzemenin kullanım imkanlarının mühendislik tasarımı yaklaşımıyla incelenmesi 2011 ÖZET
83 Erol İmren Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Selman Karayılmazlar  Mobilya endüstrisinde analitik hiyerarşi prosesi (AHP) yöntemi ile kuruluş yeri seçimi 2011 ÖZET
84 Burcu Çelik  Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Gökhan Gündüz  Pellet üretim tesisinin fizibilitesi: Bartın örneği 2011 ÖZET
85 Seray Özden Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Gökhan Gündüz  Sarıçam'dan (Pinus sylvestris L.) imal edilen geleneksel Türk oklarının endam ve yüzey pürüzlülüğünün ok hızlarına olan etkisi 2011 ÖZET
86 Erdem Gençay Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayben Kılıç Pekgözlü  Açık hava koşullarında sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve kestane (Castanea sativa mill.) odunlarının kimyasal yapısında meydana gelen değişikliklerin belirlenmesi 2010 ÖZET
87 Ahmet Karabulut Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Alper Aytekin  Türkiye orman ürünleri sanayisinde ISPM 15 standardına göre ısıl işlem uygulayan işletmeler üzerine bir araştırma 2010 ÖZET
88 Hilal Türedi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Çabuk  Zonguldak ili mobilya sektöründe satış sonrası hizmet üzerine bir araştırma 2010 ÖZET
89 Aynur Özkul Açıkgöz Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Alper Aytekin  Safran bitkisinin (Crocus sativus L.) yetiştirilmesi, kalitesi ve ticari önemi 2010 ÖZET
90 Kamil Muğla Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Abdullah İstek  Farklı yüzey kaplama malzemelerinin MDF levhaların yüzey özellikleri üzerine etkileri 2010 ÖZET
91 Şanver Eyüboğlu Tezli Yüksek Lisans YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM TÜMEN  Doğu karadeniz bölgesinde yaygın olarak bulunan meşe (Quercus ssp.) türlerinin kimyasal analizi 2010 ÖZET
92 Ali Perçin Tezli Yüksek Lisans  DOÇ. DR. NURGÜL TANKUT  Kutu konstrüksiyonlu mobilyalarda kullanılan vidalı düz köşe birleştirmelerde klavuz deliği çapının çekme ve eğilme dirençleri üzerine etkisinin belirlenmesi 2009 ÖZET
93 Yalçın Seyhan Tezli Yüksek Lisans YRD. DOÇ. DR. BÜLENT KAYGIN  Ankara ilinde, ağaç işleri sektöründe faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerde iş sağlığı ve iş güvenliği üzerine araştırmalar 2009 ÖZET
94 Serkan Buluç Tezli Yüksek Lisans PROF. DR. SELMAN KARAYILMAZLAR  TS EN ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemi'nin bir mobilya fabrikasında uygulama aşamaları ve dokümantasyon yapısının oluşturulması 2009 ÖZET
95 Hakan Çetin Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SİVRİKAYA  Deniz zararlılarına maruz kalmış iğne yapraklı odunların fiziksel ve kimyasal yönden incelenmesi 2009 ÖZET
96 Abdullah Abdülkadir Karaduman Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Alper AYTEKİN  Kayseri ilinde mobilya sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin sosyo-ekonomik açıdan incelenmesi 2009 ÖZET
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Tez Konusu Mezuniyet Yılı Tez Özeti/Abstract
1 Ahmet Şendağlı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Şensoy "Entegre Havza Planlamasında Sorunların Belirlenmesine Yönelik Katılımcı Yaklaşım (Karanfilli Çayı Havzası Örneği)" 2019 ÖZET
2 Mehmet Tanyel Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Şensoy Aynı yetişme ortamında yer alan farklı ağaç türlerinde intersepsiyonun belirlenmesi 2019 ÖZET
3 Mahmut Yılmaz Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Şensoy Farklı Arazi Kullanımlarında Bitkisel ve Mekanik Uygulamaların Yüzeysel Akışa Etkileri 2019 ÖZET
4 Beste Duman Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Erdoğan Atmiş Türkiye'de Muhafaza Ormanlarının Güncel Durumunun Araştırılması 2019 ÖZET
5 Uğur Çakmaklı Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ersin Güngör İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Orman Depolarının ve Risklerinin Önceliklendirilmesi 2019 ÖZET
6 Gülşah Alagöz Altıntaş Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Şahin Palta Bartın İli Çiftlik Köyü Doğal Mera Alanının Bazı Karakteristiklerinin Belirlenmesi 2019 ÖZET
7 Anıl Mercimek Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Gençay Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünde Orman Suçlarında Toplum Bilinci ve Hukukun Etkinliği 2019 ÖZET
8 Hakan Köseoğlu Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. İsmet Daşdemir Ulus Yöresinde Orman Suçlarına İlişkin Zarar ve Tazminat Hesapları 2019 ÖZET
9 Mehmet Efe Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Halil Barış Özel Bazı Beyaz Huş (Betula Verrucosa Ehrh.) Orijinlerinde Morfo-Genetik Karakterlerin İncelenmesi 2019 ÖZET
10 Melih Kocaman Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Birsen Durkaya "Aladağ-Demirciler Plan Ünitesinin Karbon Depolama Kapasitesinin İncelenmesi" 2019 ÖZET
11 Ali Duymuş Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Halil Barış Özel Meşcere Kuruluş Özelliklerinin ve Silvikültürel Uygulamaların Rekreasyon Alanı Seçimi Üzerindeki Etkisi 2019 ÖZET
12 İlker Kapukıran Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Halil Barış Özel Yozgat Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğündeki Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Ormanlarında Meşcere Kuruluşları Ve Doğal Gençleştirme Başarısını Etkileyen 2019 ÖZET
13 Damla Yıldız Doktora Prof. Dr. Erdoğan Atmiş Korunan alanlarda çatışma yönetimi: Küre Dağları Milli Parkı örneği 2019 ÖZET
14 Ramazan Ateş Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Zafer Kaya Adıyaman Bölgesinde Yetişen Centaurea, Cyanus, Psephellus Cinslerine Ait Türler Üzerinde Morfolojik ve Palinolojik Araştırmalar 2019 ÖZET
15 Ersin Gençay Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. İsmet Daşdemir Orman Kadastro Komisyonlarının Performanslarına Göre AHS Tekniğiyle Önceliklendirilmesi 2019 ÖZET
16 Sevinç Ayaz Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ersin Güngör Agroforestry Uygulamaları ve Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi 2019 ÖZET
17 Kübra Karal Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Gençay Ormansızlaşmanın Küresel İklim Değişikliğine Etkilerinin Hukuksal Boyutlarının İncelenmesi 2019 ÖZET
18 Ayşegül Ağdaş Okul Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. İsmet Daşdemir Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Çalışanlarının İş Doyum Analizi 2019 ÖZET
19 Mesut Yılmaz Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Ateşoğlu Collect Earth Metodolojisi Kullanılarak Çok Amaçlı Arazi İzleme ve Değerlendirme: Bartın Çayı Havzası Örneği, Türkiye 2019 ÖZET
20 Hakan Yüksel Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Azize Toper Kaygın Thaumetopoca wilkinsoni Tams, 1924 ve Thaumetopoca pityocampa (Den. & Schiff. 1775) (Lepidoptera: Notodontıdae) Populasyonlarında Yumurta ve Yumurta Koçanı Biyolojik ve Ekolojik Özelliklerinin Yükseklik ile İlişkilerinin İncelenmesi 2019 ÖZET
21 Caner Şenkal Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Gençay Serbest Ormancılık Bürolarının Hukuksal Sorunları ve Çözüm Önerileri 2019 ÖZET
22 Tuğba Çakmaklı Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. İsmet Daşdemir Bartın İlinde Odun Dışı Orman Ürünlerinin Sosyoekonomik Analizi 2019 ÖZET
23 Bayram Tokmak Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Gençay Devlet Ormanlarında Kurulan Enerji Tesislerinin İzin Süreci ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar 2019 ÖZET
24 Korhan Meteris Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Yafes Yıldız Orthotomicus erosus ile predatörleri Thanasimus formicarius ve Temnochila caerulea'nın Popülasyon Yoğunluklarının Feromon Tuzakları ile Belirlenmesi 2019 ÖZET
25 Mustafa Yiğit Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Şahin Palta "Bartın İli Kozcağız Yöresindeki Bir Sekonder Mera Alanının Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi" 2019 ÖZET
26 Ertan Albas Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Yafes Yıldız Zonguldak İlinde Orman Ürünleri İthalatında Bitki Karantinası Uygulamaları 2019 ÖZET
27 Emel Ataş Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Azize Toper Kaygın Çanakkale Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü Scarabaeidae (Coleoptera) Türleri 2019 ÖZET
28 Bekir Demirel Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Halil Barış Özel Bartın-Kumluca Yöresi Saf Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Meşcerelerinde Bazı Fizyolojik Faktörlerin ve Gençleştirme Alanı Büyüklüğünün Doğal Gençleştirme Başarısı Üzerindeki Etkileri 2019 ÖZET
29 Emrah Şahin Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Erol Kırdar Erzurum Yöresindeki Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Ağaçlandırmalarında Yetişme Ortamı Koşullarının Büyüme Üzerindeki Etkileri 2019 ÖZET
30 Emir Özay Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kaan Özkazanç 2019 ÖZET
31 Sinan Kaptan Doktora Prof. Dr. Ali Durkaya  Sosyo-ekonomik durum envanteri ve orman amenajman planlarına yansıtılması 2018 ÖZET
32 Fevzi Çığ Doktora Prof. Dr. Metin Tunay  Bölmeden çıkarma çalışmalarının orman işçi sağlığı açısından değerlendirilmesi 2014 ÖZET
33 Hikmet Batuhan Günşen Doktora Prof. Dr. Erdoğan Atmiş  Orman köylerinde iç göçleri etkileyen faktörler (Bartın-Kastamonu örneği) 2012 ÖZET
34 Şahin Palta Doktora Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Şensoy  Bartın yöresi çayır-mera alanlarında bulunan gramineae familyasına ait bitkilerde arbusküler mikorizal fungusların (AMF) varlığının ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi 2012 ÖZET
35 Yafes Yıldız Doktora Prof. Dr. Azize Toper Kaygın  Bartın ve Karabük ormanlarının scolytıdae faunası ve bazı önemli türlerin biyolojilerinin belirlenmesi 2012 ÖZET
36 Burçin Ekici Doktora Prof. Dr. Metin Sarıbaş  Kurucaşile (Bartın) kıyı şeridi ve yakın çevresinin biyotoplarının haritalanması 2012 ÖZET
37 İlyas Bolat Doktora Prof. Dr. Metin Tunay  Kayın, göknar ve göknar-kayın meşcerelerinde üst toprak ve ölü örtüdeki mikrobiyal biyokütle karbon (Cmic), azot (Nmic), fosfor (Pmic) ve mikrobiyal solunumun mevsimsel değişimi 2011 ÖZET
38 Ersin Güngör Doktora Prof. Dr. İsmet Daşdemir  Orman kaynaklarının bütünleşik işlevsel yönetim planlaması 2011 ÖZET
39 Hüseyin Şensoy Doktora  DOÇ. DR. ÖMER KARA  Yamaç şekillerinin toprak erozyonuna etkilerinin araştırılması 2010 ÖZET
40 Ayhan Ateşoğlu Doktora PROF. DR. METİN TUNAY  Farklı uydu görüntü verileri ile meşcere parametreleri arasındaki ilişkilerin araştırılması (Bartın-Mugada örneği) 2009 ÖZET
41 Saffet Yıldız Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Ateşoğlu  Collect Earth Metodolojisi Kullanılarak İç Anadolu Bölgesi Arazi Kullanım Değişimlerinin Belirlenmesi 2018 ÖZET
42 Talha Berk Arıkan Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Ateşoğlu  Collect Earth Metodolojisi Kullanılarak Doğu Anadolu Bölgesi Arazi Kullanım Değişimlerinin Belirlenmesi 2018 ÖZET
43 Esra Pulat Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Barbaros Yaman  Türkiye'de bazı odunsu türlerde dal ve gövde odunlarının karşılaştırmalı odun anatomisi 2018 ÖZET
44 Eda Okan Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Birsen Durkaya  Saf ve karışık meşcerelerde karbon depolama kapasitelerinin biyokütle modelleri ve BEF katsayıları yardımıyla tespitinin incelenmesi 2018 ÖZET
45 Mehmet Horasan Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kaan Özkazanç  Bartın-Sökü yaban hayatı geliştirme sahasındaki büyük memeli yaban hayvanları 2018 ÖZET
46 Erhan Yavuz Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kaan Özkazanç  Giresun ilinde avcı profilinin belirlenmesi ve yaban hayatı insan çatışması 2018 ÖZET
47 Hüseyin Öztürk Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Şahin Palta  Yükseltinin arbusküler mikorizal fungusların spor yoğunluğu ve tür çeşitliliğine etkilerinin araştırılması 2018 ÖZET
48 Hüseyin Şimşek Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Ateşoğlu  Corine 4. seviye arazi örtüsü/kullanım sınıflarının belirlenmesi ve yüzey akış risk haritasının oluşturulması (Bartın çayı havzası örneği) 2018 ÖZET
49 Gökhan Önal Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Ali Durkaya  Mor çiçekli ormangülü (Rhododendronponticum l.) biyokütlesinin belirlenmesi 2017 ÖZET
50 Ali Bozkurt Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Metin Tunay  Ormancılık çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları: Karabük Orman İşletme Müdürlüğü örneği 2017 ÖZET
51 Serpil Tekebaş Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Zafer Kaya  Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın bölümünde bulunan Zoni yaylası ve etrafının florası 2017 ÖZET
52 Belgen Yiğit Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Yafes Yıldız  Ordu ili ibreli ağaç türlerinde zarar yapan kabuk böcekleri (Curculionidae:Scolytinae) 2017 ÖZET
53 İsmail Sevimler Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Ateşoğlu  Uzaktan algılama verileri ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak doğal alan haritalaması (Karabük ili örneği) 2017 ÖZET
54 Ali Osman Sezer Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Gençay  Devlet ormanlarında verilen maden izinlerinin hukuksal açıdan incelenmesi (Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü örneği) 2016 ÖZET
55 Şeyma Say Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Birsen Durkaya  Çerkeş Orman İşletme Şefliği doğal ve plantasyon genç sarıçam bireylerinin toprak üstü ve toprak altı biyokütle miktarlarının belirlenmesi 2016 ÖZET
56 Halil İbrahim Çaylak Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Halil Barış Özel  Bazı sarıçam (Pinus sylvestris L.) orijinlerinde morfo-genetik farklılıklar ve ağır metallerin tohumların çimlenmesi üzerindeki etkileri 2016 ÖZET
57 Fatma Çinis Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Erdoğan Atmiş  Batı Karadeniz bölümündeki kent ormanlarının kullanıcı özelliklerinin araştırılması 2016 ÖZET
58 Umut Sobutay Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Azize Toper Kaygın  Bartın ili Coccinellidae (Insecta:Coleoptera) türleri 2016 ÖZET
59 Sema Kara Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Azize Toper Kaygın  Bartın ili Carabidae (Coleoptera) türleri 2016 ÖZET
60 Gülhanım Güvenli Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. İsmet Daşdemir  Malatya ilinde odun kömürü üretiminin teknik, ekonomik ve sosyal analizi 2016 ÖZET
61 Ali Sabancı Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Ali Durkaya  Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü'nün maki alanlarının biyokütle depolama kapasitelerinin araştırılması 2016 ÖZET
62 Elif Calay Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Kenan Melemez  Risk yönetim prosesinin bir orman ürünleri sanayi işletmesinde uygulanması (kontrplak fabrikası örneği) 2016 ÖZET
63 Bahri Yücel Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Kenan Melemez  Orman içi yolların rekreasyon amaçlı kullanımının incelenmesi ( Bartın-Amasra örneği ) 2015 ÖZET
64 Erdal Özbay Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Halil Barış Özel  Adapazarı-Karasu yöresindeki saf doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.) ormanlarında sıklık bakımının çap ve boy gelişimi üzerindeki etkileri 2015 ÖZET
65 Kadriye Demir Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Halil Barış Özel  Anadolu cevizinde (Juglans regia L.) dilcikli aşı yönteminin farklı ceviz çeşitlerinde aşı başarısı ve büyüme üzerine etkisi 2015 ÖZET
66 Özcan Mersin Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Yafes Yıldız  Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki biyotik ve abiyotik zararlıların orman koruma açısından değerlendirilmesi 2015 ÖZET
67 Rıdvan Beki Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Şahin Palta  Farklı arazi kullanım şartları altında bulunan bazı çayır-mera bitkilerindeki arbusküler mikorizal fungusların belirlenmesi 2015 ÖZET
68 Yağmur Yeşilbaş  Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kaan Özkazanç  Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın ili sınırlarında kalan bölümünün makrofungus florası 2015 ÖZET
69 Dilek Güleç Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Erol Kırdar  Adi cevizde (Juglans regia L.) 1+0 yaşlı üç farklı orijinin morfolojik özellikleri arasındaki farklılıklar 2015 ÖZET
70 İdris Aldemir Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Ali Durkaya  Orman amenajmanı açısından sosyo-ekonomik durum tespiti ve çatışma analizi (İstanbul-Adalar Orman İşletme Şefliği örneği) 2015 ÖZET
71 Merve Oğuz Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kaan Özkazanç  Küre Dağları Milli Parkı'nın Kastamonu ili sınırlarında kalan bölümünün makrofungus florası 2015 ÖZET
72 Zehra Kavaklı Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Azize Toper Kaygın  Karabük ili Safranbolu ilçesinin kelebek (Lepidoptera) türleri  2015 ÖZET
73 Selim Üzgün Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Halil Barış Özel  Bartın Yenihan Bölgesi ormanlarında vejetasyon etütleri ve meşçere kuruluş özelliklerinin belirlenmesi 2015 ÖZET
74 Muammer Kol Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Mertol Ertuğrul  Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman yangınlarinda kullanılan kara araçlarının ve çalışan i̇şçi̇leri̇n deği̇şen arazi̇ şartlarındaki̇ performansı 2015 ÖZET
75 Meryem Özkaynak Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Azize Toper Kaygın  Kastamonu - Bartın Küre Dağları Milli Parkı' nın Bartın ili sınırlarında kalan bölümünün çekirge (İnsecta: Orthoptera) türleri 2014 ÖZET
76 Gökçe Ali Keleş Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kaan Özkazanç  Bartın ili av ve yaban hayatı potansiyeli ve avcı profilinin belirlenmesi 2014 ÖZET
77 Burcu Balaban Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Erol Kırdar  Manyetik alanın etkisinin fıstıkçamı (Pinus pinea L.) tohumlarının çimlenmesi ve fidan gelişimi üzerindeki etkisi 2014 ÖZET
78 Yaprak Topaloğlu Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Metin Sarıbaş  Türkiye de doğal yayılış yapan Uludağ göknarı (Batı Karadeniz göknarı) (Abies nordmanniana (Stev.) Spach. subsp. bornmuelleriana (Mattf.) Coode & Cullen) üzerinde morfolojik araştırmalar 2013 ÖZET
79 Aydın Yumuş Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Barbaros Yaman  Kırşehir devlet orman fidanlığında yetiştirilen farklı karakavak (Populus nigra L.) klon taslaklarının karşılaştırmalı odun anatomisi 2013 ÖZET
80 Tuna Emir Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Metin Tunay  Ormancılıkta üretim ve transport araçlarından operatöre iletilen titreşimlerin ergonomik açıdan incelenmesi 2013 ÖZET
81 İbrahim Orhan Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Nedim Saraçoğlu  Kızılçam, Karaçam ve Sarıçam'ın ticari ve ticari olmayan biyokütle miktarlarının belirlenmesi 2013 ÖZET
82 İlhan Yazgan Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Halil Barış Özel  Kastamonu-Araç yöresi Karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) meşcerelerinde doğal gençleştirme uygulamalarının başarısını etkileyen faktörler 2013 ÖZET
83 Gül Akbulut Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Erdoğan Atmiş  Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın bölümündeki sosyo-kültürel yapının pan parks çerçevesinde incelenmesi 2012 ÖZET
84 Yunus Keskin Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Erol Kırdar  Etkin mikroorganizmaların dişbudak (Fraxinus exelsior L.) ve çınar yapraklı akçaağaç (Acer platanoides L.) türlerinde 1+0 yaşlı fidanların morfolojik özellikleri üzerine etkisi 2012 ÖZET
85 Şahismail Bayazıt Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Murat Ertekin  Bartın doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.) ormanlarındaki yapay gençleştirme çalışmalarının değerlendirilmesi 2012 ÖZET
86 Cem Bektaş Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Metin Tunay  Transport tekniği açısından bölmeden çıkarma yöntemlerinin Devrek Orman İşletmesi örneğinde incelenmesi 2011 ÖZET
87 Köksal Macaroğlu Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Ali Durkaya  Bartın yöresi karışık meşcerelerin biyokütle ve karbon depolama kapasitelerinin irdelenmesi 2011 ÖZET
88 Kani Özdarçın Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Erol Kırdar  Bartın yöresi fıstıkçamı (Pinus pinea L.) ağaçlandırmalarında başarı durumunun belirlenmesi 2011 ÖZET
89 Hüseyin Şahin Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Murat Ertekin  Açık ocak madenciliği sonrası uygulanan bitkilendirme çalışmalarının irdelenmesi: İstanbul-Şile-Yeşilvadi Köyü örneği 2011 ÖZET
90 Müge Mısır Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Zafer Kaya  Arıt bölgesi (Bartın) ballarında polen analizi 2011 ÖZET
91 Nurdem Dadaylı Gök Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Barbaros Yaman  Bazı odunsu türlerden üretilen odun kömürlerinin karşılaştırmalı anatomisi 2011 ÖZET
92 Sinan Kaptan Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Ali Durkaya  Ekosistem tabanlı fonksiyonel planlama (ETFOP) sisteminde sosyo-ekonomik durum envanteri kapsamında yapılması gereken çalışmalar ve bazı öneriler 2011 ÖZET
93 Kamil Çakıroğlu Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ömer Kara  Bartın ili Arıt yöresindeki kayın, göknar, göknar-kayın meşcerelerindeki ölü örtü ayrışması ve yıllık yaprak dökülmesinin araştırılması 2011 ÖZET
94 Tuncay Karabürk Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Birsen Durkaya  Bartın ili göknar meşcerelerinin biyokütle tablolarının hazırlanması 2011 ÖZET
95 Kürşat Kargün Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Zafer Kaya  B7 Elazığ bölgesinde yetişen Centaurea, Psephellus ve Cyanus cinslerine ait türler üzerinde morfolojik ve palinolojik araştırmalar 2011 ÖZET
96 Mustafa Gürler Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Ali Durkaya  Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Karakışla Orman İşletme Şefliği bünyesinde orman-halk-ormancılık etkileşimleri 2010 ÖZET
97 Şükrü Uzun Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Nedim Saraçoğlu  Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Amasra Orman İşletme şefliği bünyesinde orman-halk-ormancılık etkileşimleri 2010 ÖZET
98 Emre Göksu Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. İsmet Daşdemir  Devlet orman işletmelerinde odun hammaddesi üretiminin pert tekniği ile planlanması (Ardıç Orman İşletme Şefliği örneği) 2010 ÖZET
99 Nurullah Pehlivanoğlu Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Güven Kaya  Bartın ırmağında su kalitesinin iyileştirilmesinin ekonomik değerinin belirlenmesi 2010 ÖZET
100 Kadir Elmas Tezli Yüksek Lisans PROF. DR. AZİZE TOPER KAYGIN  Adana ilinde karaçam (Pinus nigra Arnold) ağaçlarında zarar yapan böcek türlerinin tespiti 2010 ÖZET
101 Uygar Lermi Tezli Yüksek Lisans PROF. DR. AZİZE TOPER KAYGIN  Bartın yöresi bal arısı (Apis mellifera L.) zararlıları ve hastalıkları 2010 ÖZET
102 Mustafa Ülküdür Tezli Yüksek Lisans PROF. DR. NEDİM SARAÇOĞLU  Antalya orman bölge müdürlüğü sedir meşcerelerinin biyokütle tablolarının düzenlenmesi 2010 ÖZET
103 Ezgi Fırıncıahmetoğlu Tezli Yüksek Lisans PROF. DR. METİN SARIBAŞ  Porsuk (Taxus baccata L.) ağacının yapraklarındaki uçucu yağ bileşenleri üzerine araştırma 2010 ÖZET
104 Selen Küçükgöksel Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Metin Sarıbaş  Türkiye'de doğal olarak yetişen keçi söğüdü (Salix caprea L.) taksonu üzerinde dış morfolojik ve iç morfolojik incelemeler 2010 ÖZET
105 Fatma Yaman Aysel Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR   2010 ÖZET
106 Galip Çağtay Tufanoğlu Tezli Yüksek Lisans PROF. DR. KORHAN TUNÇTANER  Devrek-Akçasu yöresinde yapılan karaçam (Pinus nigra Arnold. ssp. pallasiana (Lamb.) holmboe) ve sarıçam (Pinus sylvestris L. ssp. Hamata (Steven) Fomin.) ağaçlandırmalarının büyüme yönünden değerlendirilmesi 2009 ÖZET
107 Süleyman Memiş Tezli Yüksek Lisans PROF. DR. KORHAN TUNÇTANER  İzmit-Kerpe araştırma ormanında duglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)'ın 34 yıllık gelişme durumlarının incelenmesi 2009 ÖZET
108 Mahmut Şentürk Tezli Yüksek Lisans DOÇ. DR. ÖMER KARA  Arıt yöresindeki kayın, göknar, göknar-kayın meşcerelerinin yaprak alan indeksi, ölü örtü ve bazı toprak özelliklerinin incelenmesi 2009 ÖZET
PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Tez Konusu Mezuniyet Yılı Tez Özeti/Abstract
1 Faruk Uzun Peyzaj Mimarlığı (YL) (Tezli) Dr. Öğr. Üyesi Bayram Niyami Nayim Habitat Parçalanmalarının Peyzaj Planlama Açısından Değerlendirilmesi, Bartın Kenti Örneği 2019 ÖZET
2 Aslı Cesur Peyzaj Mimarlığı (YL) (Tezli) Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bollukcu Ankara İli Ayaş İlçesi'nin Doğal ve Kültürel Özelliklerinin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi 2019 ÖZET
3 Tuba Karakaş Peyzaj Mimarlığı (YL) (Tezli) Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Sarı Nayim Hızlı Kentleşmenin Doğala Yakın ve Kültürel Habitatlara Etkisinin Değerlendirilmesi: Ankara İli Bağlıca ve Yapracık Yerleşimleri Örneği 2019 ÖZET
4 Seda Özlem Yaman Peyzaj Mimarlığı (YL) (Tezli) Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Sarı Nayim Eskipazar (Karabük) Yerleşimi Örneğinde Ekoturizm Olanaklarının Araştırılması 2019 ÖZET
5 Zeynep Setenay Yar Peyzaj Mimarlığı (YL) (Tezli) Prof. Dr. Sebahat Açıksöz “Zihinsel ve Ruhsal Engelli Bireylere Yönelik Hortikültürel Terapi Bahçeleri: İzmir-Seferihisar Kumrular Konakları Özel Bakım Merkezi Örneği” 2019 ÖZET
6 Cansu Dinçtürk Peyzaj Mimarlığı (YL) (Tezli) Prof. Dr. Sebahat Açıksöz Dış Mekanda Kadın: Bolu-Mudurnu Yerleşimi Öreneği 2019 ÖZET
7 Ömer Alper Zor Peyzaj Mimarlığı (YL) (Tezli) Doç. Dr. Canan Cengiz Kültürel Mirasın Turizm Üzerine Etkileri: Afyonkarahisar Örneği 2019 ÖZET
8 Sinan Sürün Peyzaj Mimarlığı (YL) (Tezli) Doç. Dr. Nurhan Koçan 1. Derece Deprem Kuşağında Yer Alan Balıkesir İli Burhaniye İlçesinde Deprem Parkı Tasarımı Üzerine Bir Çalışma 2019 ÖZET
9 Nüket Ankaralı Peyzaj Mimarlığı (YL) (Tezli) Doç. Dr. Nurhan Koçan "Bartın Nehri Gölbucağı Boğaz Kesimi Rekreasyonel Alan Kullanım Potansiyelinin Peyzaj Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi." 2019 ÖZET
10 Hayriye Kübra Bolat Peyzaj Mimarlığı (YL) (Tezli) Doç. Dr. Sevgi Görmüş Cengiz "İstanbul- Taksim Meydanı Örneğinde Algı-Pratik İlişkisinin İrdelenmesi” 2019 ÖZET
11 Gülşah Hazır Peyzaj Mimarlığı (YL) (Tezli) Doç. Dr. Canan Cengiz Tarihi Çevrelerde Kentsel Mekansal Koridorların İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Ankara-Hamamönü Örneği 2019 ÖZET
12 Cansu Melek Kıraç Peyzaj Mimarlığı (YL) (Tezli) Doç. Dr. Sevgi Görmüş Cengiz "Harput Kentinde Mekansal Organizasyonun İrdelenmesi” 2019 ÖZET
13 Fatih Yavuz Peyzaj Mimarlığı (YL) (Tezli) Prof. Dr. Bülent Cengiz Kamusal Dış Mekanların Yayalaştırılmasına Yönelik Kentsel Tasarım Önerisi: İlim Caddesi ve Çevresi Çekmeköy-İstanbul Örneği 2019 ÖZET
14 Gökçe Zevit Peyzaj Mimarlığı (YL) (Tezli) Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bollukcu Sürdürülebilir Turizm- Sürdürülebilir Peyzaj İlişkisinin Araştırılması: İstanbul-Polonezköy Örneği 2019 ÖZET
15 Nur Banu Metin Peyzaj Mimarlığı (YL) (Tezli) Doç. Dr. Nurhan Koçan Kent Parklarında Peyzaj Düzenlemeleri: İstanbul-Üsküdar Örneği 2019 ÖZET
16 Şule Kader Peyzaj Mimarlığı (YL) (Tezli) Prof. Dr. Bülent Cengiz Bahçe Marketlerin Mekansal Organizasyonunun İrdelenmesi Üzerine Örnek Bir Çalışma 2019 ÖZET
17 Bayram Kaya Peyzaj Mimarlığı (YL) (Tezli) Prof. Dr. Bülent Cengiz "Bartın Kenti Örneğinde Cadde Peyzajı Tasarımı Üzerinde Bir Araştırma" 2019 ÖZET
18 Özgenur Maldar Peyzaj Mimarlığı (YL) (Tezli) Doç. Dr. Sevgi Görmüş Cengiz "Kentsel Tasarım Yaklaşımıyla Bağcılar ve Sultanbeyli Kentinde Cadde Değerlendirmeleri” 2019 ÖZET
19 Tülin Nas Peyzaj Mimarlığı (YL) (Tezli) Doç. Dr. Canan Cengiz "Kırşehir Kentinde Kamusal Açık Yeşil Alan Yeterliliğinin Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi." 2019 ÖZET
20 Şule Yıldız Omur Peyzaj Mimarlığı (YL) (Tezli) Doç. Dr. Canan Cengiz Kamusal Alanlarda Mekansal Karakterin Kentsel Tasarım Açısından Değerlendirilmesi: Sarıyer Büyükdere Kıyı Bandı Örneği 2019 ÖZET
21 Gizem Cengiz Gökçe Doktora Prof. Dr. Sebahat Açıksöz  Kültürel peyzaj-turizm ilişkisine yönelik kırsal kimlik koruma modeli: Nallıhan-Beydili örneği 2018 ÖZET
22 Kıymet Pınar Kırkık Aydemir Doktora Prof. Dr. Hatice Selma Çelikyay  Yavaş kent hareketi üzerinden yaşanabilir aramekân/arayüz geliştirmede bir model önerisi: İstanbul/Beşiktaş-Sinanpaşa Mahallesi örneği 2018 ÖZET
23 Çiğdem Bogenç Doktora Prof. Dr. Mehmet Sabaz  Dünya mirası Safranbolu alan yönetim planının geliştirilmesine yönelik bir çalışma 2016 ÖZET
24 Pınar Bollukcu Doktora Prof. Dr. Sebahat Açıksöz  Peyzaj planlama ve kırsal kalkınma ilişkisi: Bartın Arıt Çayı havzası örneği 2014 ÖZET
25 Elif Ayan Peyzaj Mimarlığı (YL) (Kastamonu Ün. Ortak) Yrd. Doç. Dr. Banu Bekci  Kentsel alanlardaki farklı su koridorlarının kullanım olanaklarının irdelenmesi 2014 ÖZET
26 Kübra  Öztürk Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. Canan Cengiz Kıyısal peyzajların sürdürülebilir turizm ve rekreasyon potansiyeli yönünden değerlendirilmesi: Bartın-Kızılkum örneği 2018 ÖZET
27 Oğuz Erdi Yakan Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Bülent Cengiz Güzelcehisar (Bartın ili) kıyı yerleşiminde görsel peyzaj değerlendirmesi 2018 ÖZET
28 Tuğçe Yurtkulu Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Hatice Selma Çelikyay  Tarihi süreçte aydın-atça kent planının peyzaj planlama kriterleri ve tasarım ilkeleri açısından irdelenmesi 2018 ÖZET
29 Gamze Seçkin Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Canan Cengiz  Sürdürülebilir kentleşme bağlamında eko-kent önerisi: Kayseri Gesi örneği 2018 ÖZET
30 Kemal Onur Özman Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Sevgi Görmüş Cengiz  Amasra kenti örneğinde tarihi peyzaj karakteri değerlendirmesi 2018 ÖZET
31 Tuğba Yıldız Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Koçan  Jeopark ve jeoturizm kapsamında Mahkemeağcin yeraltı şehri ve Sey hamamı jeositlerinin (Kızılcahamam-Çamlıdere) peyzaj planlama ve peyzaj tasarımı yönünden değerlendirilmesi 2018 ÖZET
32 Atakan Süha Karayılmazlar Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Hatice Selma Çelikyay  Kamusal alanların kentsel ergonomi açısından irdelenmesi, Bartın örneği 2017 ÖZET
33 Durmuşali Tekdamar Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Bülent Cengiz  Tarihi ve arkeolojik mirasın sürdürülebilirliği bağlamında kültürel peyzaj koridorlarının planlanması ve tasarımı: Amasra örneği 2017 ÖZET
34 Senem Emine Kocaoğlu Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Hatice Selma Çelikyay  Antakya tarihi kent dokusunun kentsel tasarım açısından irdelenmesi ve bir örnek çalışma 2016 ÖZET
35 Türker Oğuztürk Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ercan Gökyer  Kıyı alanlarındaki peyzaj değişim dinamiklerinin amasra örneğinde irdelenmesi 2016 ÖZET
36 Hakan Rüzgar Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Koçan  Adıyaman ili ve yakın çevresinin turizme yönelik rekreasyonel peyzaj potansiyelinin belirlenmesi üzerine bir çalışma 2016 ÖZET
37 Başak Ertem Mutlu Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Bülent Cengiz  Kentsel yeşil alt yapı kapsamında Bolu Kent Ormanı'nın çok fonksiyonlu kullanım özelliklerinin irdelenmesi 2016 ÖZET
38 Dürdane Kaya Özdemir Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Sebahat Açıksöz  Kent kimliğinin sürdürülebilirliği için peyzaj yönetim anlayışının geliştirilmesi: Bartın-Amasra örneği 2016 ÖZET
39 İrfan Nas Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Sevgi Görmüş Cengiz  Kentleşmenin tarım alanlarına etkisinin yasal ve yönetsel açıdan irdelenmesi: Denizli örneği 2016 ÖZET
40 Fatma Şeyma Kef Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Sebahat Açıksöz  Hobi bahçelerinin planlanması ve tasarımı: Konya Karatay Karaaslan Hobi Bahçesi 2016 ÖZET
41 Serhat Cengiz Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Hatice Selma Çelikyay  Çoklu karar verme yöntemleri ile arazi kullanımının uygunluğunun belirlenmesi: Bartın havzası örneği 2015 ÖZET
42 Gizem Özdemir Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Sevgi Görmüş Cengiz  Köy tasarım rehberleri ve Denizli örneğinde kırsal peyzaj planlama stratejileri 2015 ÖZET
43 Ahmet Ergün Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Melih Öztürk  Bartın-Kirazlıköprü Baraj havzasında arazi kullanım durumunun su verimi açısından irdelenmesi 2015 ÖZET
44 Feride Kübra Aşkın Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Canan Cengiz  Safranbolu geleneksel yerleşim dokusunun ekolojik kent tasarımı açısından değerlendirilmesi 2014 ÖZET
45 Gaye Taşkan Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Banu Bekci  Bartın kenti geleneksel konutlarındaki yapısal değişimlerin bahçe mekânı ve kullanılan bitki materyaline yansımaları 2014 ÖZET
46 Gülcay Ercan Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Banu Bekci  Sorbus domestica L.'nin görsel kalitesinin saptanması ve Bartın kenti örneğinde kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla generatif üretimi 2014 ÖZET
47 Sibel Kurşun Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Sebahat Açıksöz  Tekerlekli sandalye kullanan engellilerin kentsel mekânları kullanım olanaklarının irdelenmesi; Özgürlük Parkı örneği, Kadıköy-İstanbul 2014 ÖZET
48 Gökhan Emrah Karaarslan Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Hatice Selma ÇELİKYAY  Sürdürülebilir kent için eko-teknolojik tasarım Bartın-Amasra örneği 2012 ÖZET
49 Bahadır Erkişi Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mehmet SABAZ  Toplu konut idaresi (TOKİ) çevre düzenlemeleri uygulamalarının peyzaj mimarlığı açısından irdelenmesi 2012 ÖZET
50 Oğuz Ateş Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mehmet SABAZ  İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde arboretum park oluşturulmasına yönelik bir araştırma 2011 ÖZET
51 Özlem Yüce Eşkil Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Hatice Selma ÇELİKYAY  Engelliler için dış mekan tasarım özellikleri bağlamında Ankara kent parklarının irdelenmesi 2011 ÖZET
52 Gülbin Bağbaşı Görgülü Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mehmet SABAZ  İstanbul kent meydanlarının peyzaj mimarlığı ilkeleriaçısından irdelenmesi: Sultanahmet, Beyazıt, Taksim, Beşiktaş, Ortaköy meydanı örneği 2010 ÖZET
53 Cem Küçüksayan Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Sümer GÜLEZ  Peyzaj uygulamalarında otomatik sulamanın önemi ve Ankara kent örneğinde uygulanmasının irdelenmesi 2010 ÖZET
54 Gülşah Kaçmaz Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Latif Gürkan KAYA  İzmir-Selçuk Ayasuluk Kalesi ve yakın çevresinin arkeolojik özellikleri ile peyzaj mimarlığı açısından irdelenmesi 2010 ÖZET
55 Ahmet Cemil Tepe Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Sebahat AÇIKSÖZ  Tarihi Gülhane Parkı yenileme çalışmaları ve kullanıcı memnuniyeti 2010 ÖZET
56 Zeynep Kurt Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Hatice Selma ÇELİKYAY  Eskişehir kent merkezinde yaya mekanlarının kentsel tasarım açısından irdelenmesi 2010 ÖZET
57 Fatih Yenioğlu Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Latif Gürkan KAYA  Kent parklarında aydınlatma elemanlarının kullanımının peyzaj mimarlığı açısından irdelenmesi: Ankara-Altınpark örneği 2010 ÖZET
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Tez Konusu Mezuniyet Yılı Tez Özeti/Abstract
1 Murat  Kıroğlu Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Resul FETTAHOV  Levent Boyama Kalitesinin İyileştirilmesi Yöntemleri 2018 ÖZET
2 Hacer Özgen Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Mahıre CIHANGIROVA  Farklı yöntemlerle pamuklu örme kumaşın enzimatik hidrofilleştirilmesi 2018 ÖZET
3 Emine Kuru Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Mahıre CIHANGIROVA  Mısır sapı takviyeli termoplastik esaslı kompozit malzemelerin ısı geçirgenlik ve ses yutum özelliklerinin incelenmesi 2017 ÖZET
4 Orkun Güneşkaya Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Mahıre CIHANGIROVA  Meyan kökü lifi takviyeli termoplastik esaslı kompozit malzemelerin ısı geçirgenlik ve ses yutum özelliklerinin incelenmesi 2017 ÖZET
5 Seda Şansal Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Resul Fettahov  Ekolojik yüzey işlemlerinin ısırgan ipliğinin fiziksel ve morfolojik özelliklerine etkisinin araştırılması 2017 ÖZET
6 Yunus Bozbahçe Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Mahıre CIHANGIROVA  Yalın üretim ve hızlı moda arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bartın ilinde bir uygulama 2017 ÖZET
7 Özge Eti Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Resul FETTAHOV  Alkali, asidik ve enzimatik yüzey işlemlerinin sisal lifi takviyeli termoplastik esaslı kompozit malzemelerin mekanik özelliklerine etkisinin araştırılması 2017 ÖZET
8 Ramazan Gömeç Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Resul FETTAHOV  Bükümsüz FDY (fully drawn yarn-tam çekimli iplik) polyester ipliklerinin boyanması 2017 ÖZET
9 Merve Nar Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Resul FETTAHOV  Sosyal medyanın tesettür giyimi tercih eden tüketicilerinin satın alma davranışlarına etkisi 2016 ÖZET
10 Aysun Türkmen Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Yalçın YEŞİL  Bulgusal montaj hattı dengeleme problemlerinin çözümünde matlab yazılımı ile program geliştirme 2016 ÖZET