image/svg+xml
image/svg+xml

Tez Özetleri

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI  (Bartın Üniversitesi İle Bülent Ecevit Üniversitesi Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı)
Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Tez Konusu Mezuniyet Yılı Tez Özeti/Abstract
1 Rabia Top Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Erden Bazı Önemli Tıbbi Bitkilerin Antioksidan, Antimikrobiyal Ve
Antikanser Etkilerinin Araştırılması
2018 ÖZET
2 Kader Varlık Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ali Savaş Bülbül Türkiye'de yayılış gösteren Acanthophyllum C. A. Mey (Caryophyllaceae) türlerinin polen ve tohum morfolojisi  2018 ÖZET
3 Rabia İşkil Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Yonca Surgun Acar Bor ve 24-epibrassinolid uygulamalarının Arabidopsis thaliana (L.) Heynh'da hücre çeperi ile ilgili bazı genlerin ekspresyon seviyeleri üzerine etkileri 2017 ÖZET
4 Yusuf Ceylan Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ali Savaş Bülbül Crambe orientalis L. var Orientalis L.' in mikro üretimi üzerine farklı BAP ve NAA konsantrasyonlarının etkileri  2016 ÖZET
5 Hayati Ortaeskinazi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet Özdemir Acinos rotundifolius Pers. bitkisinden in vitro kallus üretimi 2015 ÖZET
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Tez Konusu Mezuniyet Yılı Tez Özeti/Abstract
1 Fahrettin Yılmaz Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Ermedin Totiç Şerit donatılı toprakarme duvar sisteminin uygulanması  2018 ÖZET
2 Abdurrahman Ağtaş Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Ercan Gemici Devrek ve Devrekani çaylarında taşınan sediment miktarının yapay zeka metotlarıyla tahmini  2017 ÖZET
3 Osman Hulusi Ören Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Osman Gençel Granüle yüksek fırın cürufunun köpük beton özelliklerine etkisi 2017 ÖZET
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Tez Konusu Mezuniyet Yılı Tez Özeti/Abstract
1 Derviş Özkan Doktora Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök  Karbon fiber takviyeli plastik kompozitlerin ince film kaplamalı karbür takımlar ile işlenebilirliğinin araştırılması 2017 ÖZET
2 Umut Özbey Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu  Yoğunlaştırıcı Fotovoltaik (CPV) Sistemlerde Fotovoltaik (PV) Yüzey Sıcaklığının Sistem Performansına Etkisinin İncelenmesi 2018 ÖZET
3 Ahmet Berkan  GÜNAY Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Bilal KURŞUNCU  Seramik Kaplama Katmanlı Kompozitlerin Balistik Dayanımının İncelenmesi 2018 ÖZET
4 Fahrettin Günver Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Volkan Kırmacı  Paralel bağlı karşıt akışlı ranque-hılsch vorteks tüpün enerji-ekserji analizlerinin deneysel olarak incelenmesi 2018 ÖZET
5 Ümit Topcuoğlu Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Volkan Kırmacı  Karşıt akışlı kaskad ranque-hılsch vorteks tüpünde farklı nozul malzemelerinde enerji-ekserji analizlerinin deneysel olarak incelenmesi 2018 ÖZET
6 Hanife Yılmaz Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök  RWAT (rubber wheel abrasion test) yöntemi ile endüstriyel atıkların Al 6061 üzerindeki aşındırma davranışlarının incelenmesi 2018 ÖZET
7 Melike Hazal Terkeşli Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök APS yöntemi ile üretilen WC ve Mo kaplamaların aşınma davranışlarının incelenmesi 2018 ÖZET
8 Serkan Altın Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Etımad Eyvazov  Mekanik sistemlerin hareketini ifade eden diferensiyel denklemlerin yüksek dinamik yöntemleriyle incelenmesi 2018 ÖZET
9 Fethullah Yıldız Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök AISI 4140 namlu çeliğinin yüksek sıcaklıklardaki aşınma davranışının incelenmesi 2018 ÖZET
10 Meriç Küçükköse Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ateş  a-C:N/TiAlN kaplamaların karakterizasyonu ve aşınma davranışlarının incelenmesi 2017 ÖZET
11 Onur Kamber Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ateş  Al 6061 matrisli geleneksel ve atık takviyeli hibrit kompozitlerin tribolojik davranışlarının incelenmesi 2017 ÖZET
12 Rahmi Kocaman Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ateş  Geleneksel ve atık takviyeli metal matrisli kompozitlerin aşınma davranışının incelenmesi 2017 ÖZET
13 Hasan Toprak Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ateş  Geleneksel ve atık takviyeli metal matrisli kompozitlerin yorulma davranışının incelenmesi 2017 ÖZET
14 Ahmet Şanlı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ateş Al 6061 matrisli SiC, Al2O3 ve yüksek fırın curufu takviyeli hibrit kompozitlerin yorulma davranışlarının incelenmesi 2017 ÖZET
15 Akif Tok Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ateş  Geleneksel ve atık takviyeli metal matrisli kompozitlerin mekanik ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi 2017 ÖZET
16 Gökhan Sağlam Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök  Çelik dişli sondaj matkaplarının borlama yöntemi ile takım ömrünün uzatılması 2016 ÖZET
17 Mecit Öge Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Yılmaz Küçük  Oksit içerikli seramik kaplamaların yüksek sıcaklık aşınma davranışının incelenmesi 2016 ÖZET
18 Hakan Bayrak Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök  Atmosferik plazma sprey yöntemi ile oksit içerikli seramik kaplamaların kuru kayma aşınma davranışları 2016 ÖZET
19 Emre Altaş Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Halil Çalışkan  Nanotabakalı AlTiN/TiN kaplamalı karbür kesici takımların Ti6Al4V alaşımının frezelenmesinde kesme performanslarının ve aşınma davranışlarının incelenmesi 2016 ÖZET
20 Mehmet Yavuz Balalı Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Yılmaz Küçük  Pvd (fiziksel buhar biriktirme) yöntemi ile kaplanmış hidrolik pompa elemanlarının aşınma davranışlarının incelenmesi 2014 ÖZET
21 Hakan Özhan Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Halil Çalışkan Planet dişli mekanizmasında halka dişli bağlantı parçasının kırılma probleminin gerilme analizi ve malzeme seçimi yapılarak önlenmesi 2014 ÖZET
22 Burak Öztürk Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Galip Said Fittings üretiminde kullanılan küresel grafitli dökme demirlerde soğuma hızının etkisiyle kesit kalınlığına bağlı mikroyapı ve sertlik değişimlerinin incelenmesi 2014 ÖZET
23 Yasemin Oğuz Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Volkan Kırmacı  Bartın ilinde kullanılan ısıtma sistemlerinin ekonomik ve çevresel etkilerinin incelenmesi 2013 ÖZET
24 İsmail Cebeci Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Volkan Kırmacı Karşıt akışlı Ranque-Hilsch vorteks tüpünde hava ve oksijen akışkanlarının farklı nozullarda enerji-ekserji analizlerinin deneysel olarak incelenmesi 2013 ÖZET
25 Sabri Alkan Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Alaattin Metin Kaya Bir açık deniz rüzgar türbini için yüzer platform sistemi tasarımı ve demirleme sisteminin hidrodinamik analizi 2013 ÖZET
26 İbrahim Karademir Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ateş  SiO2 takviyeli etial 21 esaslı kompozit malzemelerin basınçlı infiltrasyon yöntemi ile üretimi ve özelliklerinin incelenmesi 2013 ÖZET
27 Deniz Aktaş Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Galip Said Metalik malzemelerde tane boyutunun pekleşme katsayısına etkisi 2012 ÖZET
28 Hakan Özköse Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Galip Said  Kırılma tokluğu değerlerinin optimizasyonu için nesne tabanlı bir programın geliştirilmesi 2012 ÖZET
29 Abid Ustaoğlu Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Akay  Yaş yöntemle üretim yapan çimento fabrikasında enerji ve ekserji analizi 2011 ÖZET
30 Okan Ünal Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Remzi Varol  Bilyalı dövme işleminin tane boyutuna etkisinin deneysel incelenmesi 2011 ÖZET
MATEMATİK ANABİLİM DALI (Bartın Üniversitesi İle Bülent Ecevit Üniversitesi Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı)
Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Tez Konusu Mezuniyet Yılı Tez Özeti/Abstract
1 Vahit Zambak Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Erhan Güler Üç boyutlu minkowski uzayinda henneberg minimal yüzeyi 2015 ÖZET
METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Tez Konusu Mezuniyet Yılı Tez Özeti/Abstract
1 Ahmet Emrah Kaplan Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Gülfem Binal  Vitrifiye seramik beyaz opak sırlarında zirkonyumsilikat miktarının kalsine kaolin kullanılarak azaltılması 2017 ÖZET
2 Yasin Özgürlük Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Cahit Karaoğlanlı  Soğuk gaz dinamik sprey (CGDS) yöntemiyle üretilen termal bariyer kaplamaların (TBC) sıcak korozyon davranışlarının incelenmesi 2016 ÖZET
3 Nihal Meşekıran Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Cahit Karaoğlanlı  Farklı üst kaplama içeriğine sahip termal bariyer kaplamaların (TBC) oksidasyon davranışlarının incelenmesi 2015 ÖZET
4 Mustafa Akçay Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Fatih Apaydın Asidik ortamda malahitten bakır kazanım parametrelerinin geliştirilmesi 2015 ÖZET
5 Kadir Mert Döleker Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Cahit Karaoğlanlı  YSZ, Gd2Zr2O7 ve YSZ/Gd2Zr2O7 içerikli termal bariyer kaplama sistemlerinin izotermal oksidasyon ve termal çevrim davranışlarının incelenmesi 2015 ÖZET
6 Koray Kaya Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Hangardas Askerov Çimento döner fırınlarında kullanılan bazik refrakter tuğlaların kontrol parametrelerinin karşılaştırılması 2014 ÖZET
7 Serkan Dal Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök  Hafif refrakter izolasyon tuğlalarının geliştirilmesi ve özelliklerinin incelenmesi 2014 ÖZET
8 Volkan Murat Yılmaz Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Fatih Apaydın  Denizli-Tavas karbonatlı mangan cevherinden asidik ortamda mangan çözünürlüğüne mekanik aktivasyonun etkisi 2013 ÖZET
9 Ömer Sinoplu Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Bülent Kurt  Termo - reaktif difüzyon (trd) yöntemiyle titanyum karbür kaplanan aısı d3 seri soğuk iş takım çeliğinin mikroyapı ve aşınma özelliklerinin incelenmesi 2012 ÖZET
10 Azmi Erdoğan Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök  Ferrokrom cürufunun mikro ölçekli abrazyon testi ile aşındırma özelliklerinin araştırılması 2012 ÖZET
11 Emre Önder Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Bülent Kurt  Termoreaktif difüzyon (TRD) tekniği ile krom karbür ve vanadyum karbür kaplanan AISI D3 tipi soğuk iş takım çeliğinin mikroyapı ve aşınma özelliklerinin incelenmesi 2012 ÖZET
12 Nuray Atay Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Bilal Demirel  Expanded polistiren sert köpük (EPS) malzemesinin kiremit olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi 2011 ÖZET
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Tez Konusu Mezuniyet Yılı Tez Özeti/Abstract
1 Ahmet Can Doktora Prof. Dr. Hüseyin Sivrikaya  Su itici maddeler ile kombine edilmiş bazı emprenye maddelerinin performansının incelenmesi 2018 ÖZET
2 Mehmet Kurtça Doktora Prof. Dr. İbrahim Tümen  Bartın bölgesinde yetişen sahil çamının (Pinus Pinaster Ait.) ontogenetik değişimlerinin kimyasal bileşimleri ile antikolinesteraz ve antioksidan aktiviteleri üzerine etkisinin incelenmesi 2018 ÖZET
3 Rıfat Kurt Doktora Prof. Dr. Selman Karayılmazlar  İstatistiksel süreç kontrolünde Shewhart, CUSUM ve EWMA kontrol kartları ile yapay sinir ağlarının bütünleşik kullanımı: Bir orman endüstri işletmesinde uygulama 2018 ÖZET
4 Gülay Şener Uzcan Doktora Prof. Dr. Selman Karayılmazlar  Tr81 düzey 2 bölgesi orman ürünleri endüstrisinin kümelenme analizi ve rekabet gücü açısından değerlendirilmesi 2017 ÖZET
5 Mustafa Zor Doktora Doç. Dr. Deniz Aydemir  Isıl işlem uygulanmış odun partikulleri ile desteklenmiş stiren maleik anhidrit (SMA) kompozitlerinin karakterizasyonu 2017 ÖZET
6 Süheyla Esin Köksal Doktora Prof. Dr. Gökhan Gündüz  Göknar (Abies bornmulleriana Mattf.) odununun hidrolik iletkenliğinin gövdenin farklı kısımlarında incelenmesi 2016 ÖZET
7 Timuçin Bardak Doktora Prof. Dr. Ali Naci Tankut  Nanopartikül takviyeli polivinil asetat (PVAc) tutkalı ile üretilen mobilya birleştirmelerinin mekanik performansının belirlenmesi ve görüntü analizi 2016 ÖZET
8 Göksu Şirin Doktora Doç. Dr. Deniz Aydemir  Doğu çınarı (Platanus orientalis L.) ağacının anizotropik yönlerde teknolojik özellikleri 2016 ÖZET
9 Abdurrahman Karaman Doktora Prof. Dr. Ali Naci Tankut  Kutu tipi mobilya konstrüksiyonlarında kullanılan demonte bağlantı elamanlarının zamana bağlı performaslarının belirlenmesi 2013 ÖZET
10 Deniz Aydemir Doktora Prof. Dr. Gökhan Gündüz  Selülozik nano/makro partiküllerle desteklenmiş stiren maleik anhidrit (SMA) kompozitlerinin köpüklendirilmesi ve karakterizasyonu 2012 ÖZET
11 Hüseyin Yörür Doktora Prof. Dr. Bülent Kaygın  Ahşap malzemeden üretilen köşe birleştirmelerin simülasyon (ANSYS) ortamında teknolojik özelliklerinin belirlenmesi 2012 ÖZET
12 Cemal Özcan Doktora YRD. DOÇ. DR. GÖKHAN GÜNDÜZ  Yeni bir yanma düzeneğinin hazırlanması ve ısıl işlem görmüş ağaç malzemelerin yanma özelliklerinin belirlenmesi 2011 ÖZET
13 İlhami Emrah Dönmez Doktora YRD. DOÇ. DR. AYBEN KILIÇ  Yükselti farkına göre sarıçamın (Pinus sylvestris L.) anatomik ve kimyasal bileşiminde meydana gelen değişimler 2010 ÖZET
14 Şirin Dönmez Doktora  PROF. DR. HARZEMŞAH HAFIZOĞLU  Bartın iklim koşullarında doğal maddelerin (Baykal EM1 ve Biyohumus) Amaranthus caudatus var. bulava ve Amaranthus tricolor var. Valentina'da bazı morfolojik ve fizyolojik proseslere etkisi ve bu bitkilerin peyzaj mimarlığında kullanımı 2009 ÖZET
15 Sezgin Koray Gülsoy Doktora PROF. DR. HÜDAVERDİ EROĞLU  Beyaz çürüklük mantarı (Ceriporiopsis subvermispora) ile muamele edilen Pinus nigra Arnold.'dan NaBH4 ilaveli biyolojik-kraft kağıt hamuru üretimi 2009 ÖZET
16 Yasin Ataç Doktora PROF. DR. HÜDAVERDİ EROĞLU  Bazı yapraklı ve iğne yapraklı ağaçların öz ve diri odunlarının kağıt özellikleri yönünden incelenmesi 2009 ÖZET
17 Şeyma Özlüsoylu Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Abdullah İstek  Lif Levha Üretiminde Silan ve Parafin Kullanımının Özellikler Üzerine Etkileri 2018 ÖZET
18 Faruk Çetin Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Bülent Kaygın  Endüstriyel Tasarım Tescil Süreci ve Bir Uygulama; Demonte Sandalye Örneği 2018 ÖZET
19 Gökçe Bürüç Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Deniz Aydemir  Doğu Kayını ve Saplı Meşe Odunlarının Bazı Özellikleri Üzerine Isıl İşlemin Etkisi 2018 ÖZET
20 Samet Kızılırmak Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Deniz Aydemir  Isıl İşlem Uygulanmış Ahşap Malzemenin Çeşitli Nano Partiküllerle Emprenyesi 2018 ÖZET
21 Fahrettin Yılmaz Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Saadettin Murat Onat  Ahşap H20 kirişlerin üretim parametrelerinin mekanik özelliklere etkisinin araştırılması 2018 ÖZET
22 Serpil Balkan Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Bülent Kaygın  Bartın Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarının girişimcilik eğilimi 2018 ÖZET
23 Sıddık Çelik Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Abdullah İstek  Motorlu testere talaşının yonga levha üretiminde değerlendirilmesi 2017 ÖZET
24 Zeynep Eda Özan Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Saadettin Murat Onat  Isıl işlem görmüş ahşap malzemenin çapraz lamine kereste üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması 2017 ÖZET
25 Mehmet Demir Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Bülent Kaygın  Üniversiteler için bilgisayar destekli ergonomik ve fonksiyonel çizim masası tasarımı (Bartın Üniversitesi örneği) 2017 ÖZET
26 Leyla Aktürk Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Deniz Aydemir  Polihidroksibutirat biyopolimerinin termal, morfolojik ve yapısal özellikleri üzerine selülozik liflerin etkileri 2017 ÖZET
27 Muhsin Taş Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayben Kılıç Pekgözlü  Kızılçam (Pinus brutia Ten.) odun ve kraft kağıt hamurundaki polyozların tespiti 2017 ÖZET
28 Kadriye Gökmen Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Hüseyin Sivrikaya  Tall yağı emprenyesi ile ısıl işlemin ağaç malzemenin özellikleri üzerine etkisi 2017 ÖZET
29 Saffet Uysal Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Sezgin Koray Gülsoy  Atık kağıt kırıntı liflerinin farklı hamurlardan elde edilen kağıtların özelliklerine etkileri 2017 ÖZET
30 Serhat Şimşir Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Sezgin Koray Gülsoy  Test liner kağıtlarının gramajı ile kuru sağlamlık maddesi ilavesi arasındaki ilişki 2017 ÖZET
31 Fadime Yurdakurban Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Gençer  Kağıt hamuru siyah çözeltisindeki ligninin kullanılabilirliği 2017 ÖZET
32 Özgür Yiğittap Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Abdullah İstek  Tutkallamada yonga sıcaklığının levha özelliklerine etkisi 2016 ÖZET
33 Şenay Sabancı Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Surhay Allahverdi  Mikrokristalin selüloz ve odun unu ilaveli polihidroksibütirat (PHB) kompozitlerinin solvent yöntemiyle hazırlanması ve karakterizasyonu 2016 ÖZET
34 Gülşah Güneysu Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Saadettin Murat Onat  Bir kereste işletmesi üretim sürecinde iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme çalışması 2016 ÖZET
35 Sevil Özcan Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Bülent Kaygın  Coğrafi işaret kavramı ve Devrek bastonu örneği 2016 ÖZET
36 Abdurrahim Erboğa Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. İbrahim Tümen  Kocayemiş (Arbutus unedo L.) bitkisi karbonhidrat ve fenolik bileşenleri ile antioksidan etkilerinin incelenmesi 2016 ÖZET
37 Dilek Üneş Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. İbrahim Tümen  İzabella üzümü (Vitis labrusca L.) meyvesinin fenolik bileşenleri ve antioksidan etkisinin araştırılması 2016 ÖZET
38 Durdane Tor Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Bülent Kaygın  Exploring physical environment as hidden curriculum in higher education : A grounded theory study 2016 ÖZET
39 Murat Gözalan Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Bülent Kaygın  Yonga levhalarda parafin kullanım miktarının optimizasyonu üzerine araştırmalar 2016 ÖZET
40 Ufuk Aydın Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Abdullah İstek  Yonga geometrisi ve taslak rutubet değişimlerinin yonga levha özelliklerine etkisi 2016 ÖZET
41 Mizgin Alsan Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Deniz Aydemir  Isıl işlem görmüş odunun polipropilen kompozitlerin özellikleri üzerine etkileri 2016 ÖZET
42 Havva Gümüş Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Deniz Aydemir  Polilaktik asit ve polihidroksibutirat biyopolimer nanokompozit karışımlarının hazırlanması ve karakterizasyonu 2016 ÖZET
43 Nejla Aşık Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Gökhan Gündüz  Farklı besi ortamı ve yüzey-hacim oranları kullanılarak bakteriyel selüloz üretimi ve karakterizasyonu 2016 ÖZET
44 Özlem Yıldız Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Bülent Kaygın  Bartın ilinde bölgesel kalkınma sorunsalı açısından üniversite-sanayi işbirliğinin değerlendirilmesi (Orman ürünleri sektörü için uygulamalı anket çalışması) 2016 ÖZET
45 Gülşen Uzun Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Deniz Aydemir  Biyo partikül katkılı PHB biyo kompozitlerinin bazı özelliklerinin belirlenmesi 2016 ÖZET
46 İsmail Özlüsoylu Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Abdullah İstek  Üre formaldehit tutkalının sodyum-karboksimetilselüloz ile modifikasyonun yonga levhaların bazı özellikleri üzerine etkisi 2016 ÖZET
47 Hasan Aksoy Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Gençer  Yabani kızılcık (Cornus australis L.) odununun kağıt hamuru üretimine uygunluğu ve bazı kimyasal özellikleri 2015 ÖZET
48 Cengiz Yaman Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Nurgül Tankut  Mudurnu yöresindeki tarihi ahşap evlerde kullanılan göknar ve karaçam ağaç türlerinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin incelenmesi 2015 ÖZET
49 Gülyaz Al Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Deniz Aydemir  Nanopartikül ilaveli PLA ve PHB biyokompozitlerinin bazı özelliklerinin belirlenmesi 2015 ÖZET
50 Esra Güner Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayben Kılıç Pekgözlü  Toros göknarı (Aies cilicica) reçinesinin kimyasal analizi 2015 ÖZET
51 Hasan Kurban Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Ali Naci Tankut  Mobilya üretimi yapılan işletmelerde gürültü, titreşim ve odun tozunun ergonomik etkilerinin işçi sağlığı açısından incelenmesi (Bartın örneği) 2015 ÖZET
52 Aziz Biçer Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Abdullah İstek  Sodyum Karboksimetilselüloz (Na-CMC) modifiyeli yonga levha üretimi 2014 ÖZET
53 Emrah Şahin Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. İbrahim Tümen  Camiyanı karaçamı (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana var. pallasiana) odunu, ibresi ve kozalağının anatomik, fiziksel ve fitokimyasal özellikleri 2014 ÖZET
54 Vedat Hekimoğlu Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Saadettin Murat Onat  Göknar ve sarıçam odunlarından nanokil ilaveli çapraz lamine kereste üretim olanaklarının incelenmesi 2014 ÖZET
55 Hülya Gül Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Gençer  Bartın yöresinde yetişen yabani kiraz (Cerasus avium (L.) moench) odununun kâğıt üretim koşullarının belirlenmesi 2014 ÖZET
56 Şaduman Erentürk Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Sezgin Koray Gülsoy  Birincil liflere atık kağıt lifi ve kuru sağlamlık maddesi ilavesinin kağıdın özelliklerine etkisi 2014 ÖZET
57 Süleyman Kuştaş Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Sezgin Koray Gülsoy Bazı bor bileşiklerinin sarıçam yongalarından üretilen kraft kağıt hamuru ve kağıt özellikleri üzerine etkileri 2014 ÖZET
58 Murat Yeşilkaya Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Çabuk  Türkiye ahşap işleme makineleri üretim sektörünün mevcut durumu sorunları ve çözüm önerileri 2014 ÖZET
59 Betül Turgut Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Bülent Kaygın  İş güvenliği risk analizi ve bir yonga levha ünitesinde örnek uygulaması 2014 ÖZET
60 Güler Erbey Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. İbrahim Tümen  Mersin (Myrtus communis L.) bitkisinin fitokimyasal bileşimi ve yara iyileştirici antienflamatuvar aktivite yönünden değerlendirilmesi 2014 ÖZET
61 Gökhan Yalçınkaya Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Abdullah İstek  Bazı borlu bileşiklerin yonga levha özelliklerine etkisi 2014 ÖZET
62 Ufuk Özgül Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Gençer  Adi fındık (Corylus avellana L.) odununun kâğıt hamuru üretimine uygunluğu 2014 ÖZET
63 Cengiz Keşmer Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Gençer  İthal temizlik kağıt hamurlarının fiziksel ve mekanik özellikleri 2013 ÖZET
64 Pınar Tamtürk Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayben Kılıç Pekgözlü  Farklı kurutma yöntemlerinin ıhlamur çiçeği (Tilia tomentosa Moelch.) uçucu bileşiklerine etkisi 2013 ÖZET
65 Orhan Kelleci Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Saadettin Murat Onat  Silan ile modifiye edilen üreformaldehit kullanılarak üretilmiş yongalevhaların fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi 2013 ÖZET
66 Memduh Şahin Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Gençer  Bartın'da yetiştirilen sorgum - sudan otu melezinden NAoH yöntemiyle kağıt üretim koşullarının belirlenmesi 2012 ÖZET
67 Hasan Tunç Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Abdullah İstek  Silan ile modifiye edilmiş yönlendirilmiş yonga levhaların fiziksel ve mekni özelliklerinin incelenmesi 2012 ÖZET
68 Nur Kalafat Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Çabuk  Balıkesir İli Orman Endüstri İşletmelerinin sosyo-ekonomik analizi 2012 ÖZET
69 Gençer Yıldız Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Saadettin Murat Onat  Kutu mobilyaların mekanik performanslarına arkalık malzeme ve birleştirme çeşidinin etkisinin belirlenmesi 2012 ÖZET
70 Enis Ekinci Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Hüseyin Sivrikaya  Su bazlı koruyucu maddelerle muamele edilmiş sarıçam (Pinus Sylvestris L.) ve kestane (Castanea sativa Mill.) örneklerinde açık havada meydana gelen fiziksel değişikliklerin belirlenmesi 2011 ÖZET
71 Aykut Ergut Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Hüseyin Sivrikaya  Bazı iğne yapraklı ağaçlara ait kozalak ekstraktiflerinin sarıçam odununda emprenye maddesi olarak kullanılması 2011 ÖZET
72 Alper Kaya Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Nurgül Tankut  Farklı ahşap çerçeve köşe birleştirme konstrüksiyonlarının sertlik ve yük taşıma kapasitelerinin belirlenmesi 2011 ÖZET
73 Rıfat Kurt Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Selman Karayılmazlar  Türkiye odun dışı orman ürünlerinin mevcut durumu ve dış ticaret analizi 2011 ÖZET
74 Mustafa Zor Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Nurgül Tankut  Bahçe mobilya konstrüksiyonlarında ısıl işlem uygulanmış ağaç malzemenin kullanım imkanlarının mühendislik tasarımı yaklaşımıyla incelenmesi 2011 ÖZET
75 Erol İmren Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Selman Karayılmazlar  Mobilya endüstrisinde analitik hiyerarşi prosesi (AHP) yöntemi ile kuruluş yeri seçimi 2011 ÖZET
76 Burcu Çelik  Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Gökhan Gündüz  Pellet üretim tesisinin fizibilitesi: Bartın örneği 2011 ÖZET
77 Seray Özden Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Gökhan Gündüz  Sarıçam'dan (Pinus sylvestris L.) imal edilen geleneksel Türk oklarının endam ve yüzey pürüzlülüğünün ok hızlarına olan etkisi 2011 ÖZET
78 Erdem Gençay Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayben Kılıç Pekgözlü  Açık hava koşullarında sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve kestane (Castanea sativa mill.) odunlarının kimyasal yapısında meydana gelen değişikliklerin belirlenmesi 2010 ÖZET
79 Ahmet Karabulut Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Alper Aytekin  Türkiye orman ürünleri sanayisinde ISPM 15 standardına göre ısıl işlem uygulayan işletmeler üzerine bir araştırma 2010 ÖZET
80 Hilal Türedi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Çabuk  Zonguldak ili mobilya sektöründe satış sonrası hizmet üzerine bir araştırma 2010 ÖZET
81 Aynur Özkul Açıkgöz Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Alper Aytekin  Safran bitkisinin (Crocus sativus L.) yetiştirilmesi, kalitesi ve ticari önemi 2010 ÖZET
82 Kamil Muğla Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Abdullah İstek  Farklı yüzey kaplama malzemelerinin MDF levhaların yüzey özellikleri üzerine etkileri 2010 ÖZET
83 Şanver Eyüboğlu Tezli Yüksek Lisans YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM TÜMEN  Doğu karadeniz bölgesinde yaygın olarak bulunan meşe (Quercus ssp.) türlerinin kimyasal analizi 2010 ÖZET
84 Ali Perçin Tezli Yüksek Lisans  DOÇ. DR. NURGÜL TANKUT  Kutu konstrüksiyonlu mobilyalarda kullanılan vidalı düz köşe birleştirmelerde klavuz deliği çapının çekme ve eğilme dirençleri üzerine etkisinin belirlenmesi 2009 ÖZET
85 Yalçın Seyhan Tezli Yüksek Lisans YRD. DOÇ. DR. BÜLENT KAYGIN  Ankara ilinde, ağaç işleri sektöründe faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerde iş sağlığı ve iş güvenliği üzerine araştırmalar 2009 ÖZET
86 Serkan Buluç Tezli Yüksek Lisans PROF. DR. SELMAN KARAYILMAZLAR  TS EN ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemi'nin bir mobilya fabrikasında uygulama aşamaları ve dokümantasyon yapısının oluşturulması 2009 ÖZET
87 Hakan Çetin Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SİVRİKAYA  Deniz zararlılarına maruz kalmış iğne yapraklı odunların fiziksel ve kimyasal yönden incelenmesi 2009 ÖZET
88 Abdullah Abdülkadir Karaduman Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Alper AYTEKİN  Kayseri ilinde mobilya sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin sosyo-ekonomik açıdan incelenmesi 2009 ÖZET
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Tez Konusu Mezuniyet Yılı Tez Özeti/Abstract
1 Sinan Kaptan Doktora Prof. Dr. Ali Durkaya  Sosyo-ekonomik durum envanteri ve orman amenajman planlarına yansıtılması 2018 ÖZET
2 Fevzi Çığ Doktora Prof. Dr. Metin Tunay  Bölmeden çıkarma çalışmalarının orman işçi sağlığı açısından değerlendirilmesi 2014 ÖZET
3 Hikmet Batuhan Günşen Doktora Prof. Dr. Erdoğan Atmiş  Orman köylerinde iç göçleri etkileyen faktörler (Bartın-Kastamonu örneği) 2012 ÖZET
4 Şahin Palta Doktora Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Şensoy  Bartın yöresi çayır-mera alanlarında bulunan gramineae familyasına ait bitkilerde arbusküler mikorizal fungusların (AMF) varlığının ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi 2012 ÖZET
5 Yafes Yıldız Doktora Prof. Dr. Azize Toper Kaygın  Bartın ve Karabük ormanlarının scolytıdae faunası ve bazı önemli türlerin biyolojilerinin belirlenmesi 2012 ÖZET
6 Burçin Ekici Doktora Prof. Dr. Metin Sarıbaş  Kurucaşile (Bartın) kıyı şeridi ve yakın çevresinin biyotoplarının haritalanması 2012 ÖZET
7 İlyas Bolat Doktora Prof. Dr. Metin Tunay  Kayın, göknar ve göknar-kayın meşcerelerinde üst toprak ve ölü örtüdeki mikrobiyal biyokütle karbon (Cmic), azot (Nmic), fosfor (Pmic) ve mikrobiyal solunumun mevsimsel değişimi 2011 ÖZET
8 Ersin Güngör Doktora Prof. Dr. İsmet Daşdemir  Orman kaynaklarının bütünleşik işlevsel yönetim planlaması 2011 ÖZET
9 Hüseyin Şensoy Doktora  DOÇ. DR. ÖMER KARA  Yamaç şekillerinin toprak erozyonuna etkilerinin araştırılması 2010 ÖZET
10 Ayhan Ateşoğlu Doktora PROF. DR. METİN TUNAY  Farklı uydu görüntü verileri ile meşcere parametreleri arasındaki ilişkilerin araştırılması (Bartın-Mugada örneği) 2009 ÖZET
11 Saffet Yıldız Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Ateşoğlu  Collect Earth Metodolojisi Kullanılarak İç Anadolu Bölgesi Arazi Kullanım Değişimlerinin Belirlenmesi 2018 ÖZET
12 Talha Berk Arıkan Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Ateşoğlu  Collect Earth Metodolojisi Kullanılarak Doğu Anadolu Bölgesi Arazi Kullanım Değişimlerinin Belirlenmesi 2018 ÖZET
13 Esra Pulat Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Barbaros Yaman  Türkiye'de bazı odunsu türlerde dal ve gövde odunlarının karşılaştırmalı odun anatomisi 2018 ÖZET
14 Eda Okan Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Birsen Durkaya  Saf ve karışık meşcerelerde karbon depolama kapasitelerinin biyokütle modelleri ve BEF katsayıları yardımıyla tespitinin incelenmesi 2018 ÖZET
15 Mehmet Horasan Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kaan Özkazanç  Bartın-Sökü yaban hayatı geliştirme sahasındaki büyük memeli yaban hayvanları 2018 ÖZET
16 Erhan Yavuz Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kaan Özkazanç  Giresun ilinde avcı profilinin belirlenmesi ve yaban hayatı insan çatışması 2018 ÖZET
17 Hüseyin Öztürk Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Şahin Palta  Yükseltinin arbusküler mikorizal fungusların spor yoğunluğu ve tür çeşitliliğine etkilerinin araştırılması 2018 ÖZET
18 Hüseyin Şimşek Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Ateşoğlu  Corine 4. seviye arazi örtüsü/kullanım sınıflarının belirlenmesi ve yüzey akış risk haritasının oluşturulması (Bartın çayı havzası örneği) 2018 ÖZET
19 Gökhan Önal Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Ali Durkaya  Mor çiçekli ormangülü (Rhododendronponticum l.) biyokütlesinin belirlenmesi 2017 ÖZET
20 Ali Bozkurt Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Metin Tunay  Ormancılık çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları: Karabük Orman İşletme Müdürlüğü örneği 2017 ÖZET
21 Serpil Tekebaş Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Zafer Kaya  Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın bölümünde bulunan Zoni yaylası ve etrafının florası 2017 ÖZET
22 Belgen Yiğit Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Yafes Yıldız  Ordu ili ibreli ağaç türlerinde zarar yapan kabuk böcekleri (Curculionidae:Scolytinae) 2017 ÖZET
23 İsmail Sevimler Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ayhan Ateşoğlu  Uzaktan algılama verileri ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak doğal alan haritalaması (Karabük ili örneği) 2017 ÖZET
24 Ali Osman Sezer Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Gençay  Devlet ormanlarında verilen maden izinlerinin hukuksal açıdan incelenmesi (Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü örneği) 2016 ÖZET
25 Şeyma Say Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Birsen Durkaya  Çerkeş Orman İşletme Şefliği doğal ve plantasyon genç sarıçam bireylerinin toprak üstü ve toprak altı biyokütle miktarlarının belirlenmesi 2016 ÖZET
26 Halil İbrahim Çaylak Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Halil Barış Özel  Bazı sarıçam (Pinus sylvestris L.) orijinlerinde morfo-genetik farklılıklar ve ağır metallerin tohumların çimlenmesi üzerindeki etkileri 2016 ÖZET
27 Fatma Çinis Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Erdoğan Atmiş  Batı Karadeniz bölümündeki kent ormanlarının kullanıcı özelliklerinin araştırılması 2016 ÖZET
28 Umut Sobutay Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Azize Toper Kaygın  Bartın ili Coccinellidae (Insecta:Coleoptera) türleri 2016 ÖZET
29 Sema Kara Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Azize Toper Kaygın  Bartın ili Carabidae (Coleoptera) türleri 2016 ÖZET
30 Gülhanım Güvenli Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. İsmet Daşdemir  Malatya ilinde odun kömürü üretiminin teknik, ekonomik ve sosyal analizi 2016 ÖZET
31 Ali Sabancı Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Ali Durkaya  Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü'nün maki alanlarının biyokütle depolama kapasitelerinin araştırılması 2016 ÖZET
32 Elif Calay Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Kenan Melemez  Risk yönetim prosesinin bir orman ürünleri sanayi işletmesinde uygulanması (kontrplak fabrikası örneği) 2016 ÖZET
33 Bahri Yücel Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Kenan Melemez  Orman içi yolların rekreasyon amaçlı kullanımının incelenmesi ( Bartın-Amasra örneği ) 2015 ÖZET
34 Erdal Özbay Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Halil Barış Özel  Adapazarı-Karasu yöresindeki saf doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.) ormanlarında sıklık bakımının çap ve boy gelişimi üzerindeki etkileri 2015 ÖZET
35 Kadriye Demir Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Halil Barış Özel  Anadolu cevizinde (Juglans regia L.) dilcikli aşı yönteminin farklı ceviz çeşitlerinde aşı başarısı ve büyüme üzerine etkisi 2015 ÖZET
36 Özcan Mersin Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Yafes Yıldız  Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki biyotik ve abiyotik zararlıların orman koruma açısından değerlendirilmesi 2015 ÖZET
37 Rıdvan Beki Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Şahin Palta  Farklı arazi kullanım şartları altında bulunan bazı çayır-mera bitkilerindeki arbusküler mikorizal fungusların belirlenmesi 2015 ÖZET
38 Yağmur Yeşilbaş  Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kaan Özkazanç  Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın ili sınırlarında kalan bölümünün makrofungus florası 2015 ÖZET
39 Dilek Güleç Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Erol Kırdar  Adi cevizde (Juglans regia L.) 1+0 yaşlı üç farklı orijinin morfolojik özellikleri arasındaki farklılıklar 2015 ÖZET
40 İdris Aldemir Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Ali Durkaya  Orman amenajmanı açısından sosyo-ekonomik durum tespiti ve çatışma analizi (İstanbul-Adalar Orman İşletme Şefliği örneği) 2015 ÖZET
41 Merve Oğuz Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kaan Özkazanç  Küre Dağları Milli Parkı'nın Kastamonu ili sınırlarında kalan bölümünün makrofungus florası 2015 ÖZET
42 Zehra Kavaklı Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Azize Toper Kaygın   2015 ÖZET
43 Selim Üzgün Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Halil Barış Özel  Bartın Yenihan Bölgesi ormanlarında vejetasyon etütleri ve meşçere kuruluş özelliklerinin belirlenmesi 2015 ÖZET
44 Muammer Kol Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Mertol Ertuğrul  Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman yangınlarinda kullanılan kara araçlarının ve çalışan i̇şçi̇leri̇n deği̇şen arazi̇ şartlarındaki̇ performansı 2015 ÖZET
45 Meryem Özkaynak Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Azize Toper Kaygın  Kastamonu - Bartın Küre Dağları Milli Parkı' nın Bartın ili sınırlarında kalan bölümünün çekirge (İnsecta: Orthoptera) türleri 2014 ÖZET
46 Gökçe Ali Keleş Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kaan Özkazanç  Bartın ili av ve yaban hayatı potansiyeli ve avcı profilinin belirlenmesi 2014 ÖZET
47 Burcu Balaban Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Erol Kırdar  Manyetik alanın etkisinin fıstıkçamı (Pinus pinea L.) tohumlarının çimlenmesi ve fidan gelişimi üzerindeki etkisi 2014 ÖZET
48 Yaprak Topaloğlu Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Metin Sarıbaş  Türkiye de doğal yayılış yapan Uludağ göknarı (Batı Karadeniz göknarı) (Abies nordmanniana (Stev.) Spach. subsp. bornmuelleriana (Mattf.) Coode & Cullen) üzerinde morfolojik araştırmalar 2013 ÖZET
49 Aydın Yumuş Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Barbaros Yaman  Kırşehir devlet orman fidanlığında yetiştirilen farklı karakavak (Populus nigra L.) klon taslaklarının karşılaştırmalı odun anatomisi 2013 ÖZET
50 Tuna Emir Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Metin Tunay  Ormancılıkta üretim ve transport araçlarından operatöre iletilen titreşimlerin ergonomik açıdan incelenmesi 2013 ÖZET
51 İbrahim Orhan Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Nedim Saraçoğlu  Kızılçam, Karaçam ve Sarıçam'ın ticari ve ticari olmayan biyokütle miktarlarının belirlenmesi 2013 ÖZET
52 İlhan Yazgan Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Halil Barış Özel  Kastamonu-Araç yöresi Karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) meşcerelerinde doğal gençleştirme uygulamalarının başarısını etkileyen faktörler 2013 ÖZET
53 Gül Akbulut Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Erdoğan Atmiş  Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın bölümündeki sosyo-kültürel yapının pan parks çerçevesinde incelenmesi 2012 ÖZET
54 Yunus Keskin Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Erol Kırdar  Etkin mikroorganizmaların dişbudak (Fraxinus exelsior L.) ve çınar yapraklı akçaağaç (Acer platanoides L.) türlerinde 1+0 yaşlı fidanların morfolojik özellikleri üzerine etkisi 2012 ÖZET
55 Şahismail Bayazıt Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Murat Ertekin  Bartın doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.) ormanlarındaki yapay gençleştirme çalışmalarının değerlendirilmesi 2012 ÖZET
56 Cem Bektaş Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Metin Tunay  Transport tekniği açısından bölmeden çıkarma yöntemlerinin Devrek Orman İşletmesi örneğinde incelenmesi 2011 ÖZET
57 Köksal Macaroğlu Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Ali Durkaya  Bartın yöresi karışık meşcerelerin biyokütle ve karbon depolama kapasitelerinin irdelenmesi 2011 ÖZET
58 Kani Özdarçın Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Erol Kırdar  Bartın yöresi fıstıkçamı (Pinus pinea L.) ağaçlandırmalarında başarı durumunun belirlenmesi 2011 ÖZET
59 Hüseyin Şahin Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Murat Ertekin  Açık ocak madenciliği sonrası uygulanan bitkilendirme çalışmalarının irdelenmesi: İstanbul-Şile-Yeşilvadi Köyü örneği 2011 ÖZET
60 Müge Mısır Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Zafer Kaya  Arıt bölgesi (Bartın) ballarında polen analizi 2011 ÖZET
61 Nurdem Dadaylı Gök Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Barbaros Yaman  Bazı odunsu türlerden üretilen odun kömürlerinin karşılaştırmalı anatomisi 2011 ÖZET
62 Sinan Kaptan Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Ali Durkaya  Ekosistem tabanlı fonksiyonel planlama (ETFOP) sisteminde sosyo-ekonomik durum envanteri kapsamında yapılması gereken çalışmalar ve bazı öneriler 2011 ÖZET
63 Kamil Çakıroğlu Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ömer Kara  Bartın ili Arıt yöresindeki kayın, göknar, göknar-kayın meşcerelerindeki ölü örtü ayrışması ve yıllık yaprak dökülmesinin araştırılması 2011 ÖZET
64 Tuncay Karabürk Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Birsen Durkaya  Bartın ili göknar meşcerelerinin biyokütle tablolarının hazırlanması 2011 ÖZET
65 Kürşat Kargün Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Zafer Kaya  B7 Elazığ bölgesinde yetişen Centaurea, Psephellus ve Cyanus cinslerine ait türler üzerinde morfolojik ve palinolojik araştırmalar 2011 ÖZET
66 Mustafa Gürler Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Ali Durkaya  Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Karakışla Orman İşletme Şefliği bünyesinde orman-halk-ormancılık etkileşimleri 2010 ÖZET
67 Şükrü Uzun Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Nedim Saraçoğlu  Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Amasra Orman İşletme şefliği bünyesinde orman-halk-ormancılık etkileşimleri 2010 ÖZET
68 Emre Göksu Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. İsmet Daşdemir  Devlet orman işletmelerinde odun hammaddesi üretiminin pert tekniği ile planlanması (Ardıç Orman İşletme Şefliği örneği) 2010 ÖZET
69 Nurullah Pehlivanoğlu Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Güven Kaya  Bartın ırmağında su kalitesinin iyileştirilmesinin ekonomik değerinin belirlenmesi 2010 ÖZET
70 Kadir Elmas Tezli Yüksek Lisans PROF. DR. AZİZE TOPER KAYGIN  Adana ilinde karaçam (Pinus nigra Arnold) ağaçlarında zarar yapan böcek türlerinin tespiti 2010 ÖZET
71 Uygar Lermi Tezli Yüksek Lisans PROF. DR. AZİZE TOPER KAYGIN  Bartın yöresi bal arısı (Apis mellifera L.) zararlıları ve hastalıkları 2010 ÖZET
72 Mustafa Ülküdür Tezli Yüksek Lisans PROF. DR. NEDİM SARAÇOĞLU  Antalya orman bölge müdürlüğü sedir meşcerelerinin biyokütle tablolarının düzenlenmesi 2010 ÖZET
73 Ezgi Fırıncıahmetoğlu Tezli Yüksek Lisans PROF. DR. METİN SARIBAŞ  Porsuk (Taxus baccata L.) ağacının yapraklarındaki uçucu yağ bileşenleri üzerine araştırma 2010 ÖZET
74 Selen Küçükgöksel Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Metin Sarıbaş  Türkiye'de doğal olarak yetişen keçi söğüdü (Salix caprea L.) taksonu üzerinde dış morfolojik ve iç morfolojik incelemeler 2010 ÖZET
75 Fatma Yaman Aysel Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR   2010 ÖZET
76 Galip Çağtay Tufanoğlu Tezli Yüksek Lisans PROF. DR. KORHAN TUNÇTANER  Devrek-Akçasu yöresinde yapılan karaçam (Pinus nigra Arnold. ssp. pallasiana (Lamb.) holmboe) ve sarıçam (Pinus sylvestris L. ssp. Hamata (Steven) Fomin.) ağaçlandırmalarının büyüme yönünden değerlendirilmesi 2009 ÖZET
77 Süleyman Memiş Tezli Yüksek Lisans PROF. DR. KORHAN TUNÇTANER  İzmit-Kerpe araştırma ormanında duglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)'ın 34 yıllık gelişme durumlarının incelenmesi 2009 ÖZET
78 Mahmut Şentürk Tezli Yüksek Lisans DOÇ. DR. ÖMER KARA  Arıt yöresindeki kayın, göknar, göknar-kayın meşcerelerinin yaprak alan indeksi, ölü örtü ve bazı toprak özelliklerinin incelenmesi 2009 ÖZET
PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Tez Konusu Mezuniyet Yılı Tez Özeti/Abstract
1 Gizem Cengiz Gökçe Doktora Prof. Dr. Sebahat Açıksöz  Kültürel peyzaj-turizm ilişkisine yönelik kırsal kimlik koruma modeli: Nallıhan-Beydili örneği 2018 ÖZET
2 Kıymet Pınar Kırkık Aydemir Doktora Prof. Dr. Hatice Selma Çelikyay  Yavaş kent hareketi üzerinden yaşanabilir aramekân/arayüz geliştirmede bir model önerisi: İstanbul/Beşiktaş-Sinanpaşa Mahallesi örneği 2018 ÖZET
3 Çiğdem Bogenç Doktora Prof. Dr. Mehmet Sabaz  Dünya mirası Safranbolu alan yönetim planının geliştirilmesine yönelik bir çalışma 2016 ÖZET
4 Pınar Bollukcu Doktora Prof. Dr. Sebahat Açıksöz  Peyzaj planlama ve kırsal kalkınma ilişkisi: Bartın Arıt Çayı havzası örneği 2014 ÖZET
5 Elif Ayan Peyzaj Mimarlığı (YL) (Kastamonu Ün. Ortak) Yrd. Doç. Dr. Banu Bekci  Kentsel alanlardaki farklı su koridorlarının kullanım olanaklarının irdelenmesi 2014 ÖZET
6 Kübra  Öztürk Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. Canan Cengiz Kıyısal peyzajların sürdürülebilir turizm ve rekreasyon potansiyeli yönünden değerlendirilmesi: Bartın-Kızılkum örneği 2018 ÖZET
7 Oğuz Erdi Yakan Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Bülent Cengiz Güzelcehisar (Bartın ili) kıyı yerleşiminde görsel peyzaj değerlendirmesi 2018 ÖZET
8 Tuğçe Yurtkulu Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Hatice Selma Çelikyay  Tarihi süreçte aydın-atça kent planının peyzaj planlama kriterleri ve tasarım ilkeleri açısından irdelenmesi 2018 ÖZET
9 Gamze Seçkin Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Canan Cengiz  Sürdürülebilir kentleşme bağlamında eko-kent önerisi: Kayseri Gesi örneği 2018 ÖZET
10 Kemal Onur Özman Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Sevgi Görmüş Cengiz  Amasra kenti örneğinde tarihi peyzaj karakteri değerlendirmesi 2018 ÖZET
11 Tuğba Yıldız Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Koçan  Jeopark ve jeoturizm kapsamında Mahkemeağcin yeraltı şehri ve Sey hamamı jeositlerinin (Kızılcahamam-Çamlıdere) peyzaj planlama ve peyzaj tasarımı yönünden değerlendirilmesi 2018 ÖZET
12 Atakan Süha Karayılmazlar Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Hatice Selma Çelikyay  Kamusal alanların kentsel ergonomi açısından irdelenmesi, Bartın örneği 2017 ÖZET
13 Durmuşali Tekdamar Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Bülent Cengiz  Tarihi ve arkeolojik mirasın sürdürülebilirliği bağlamında kültürel peyzaj koridorlarının planlanması ve tasarımı: Amasra örneği 2017 ÖZET
14 Senem Emine Kocaoğlu Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Hatice Selma Çelikyay  Antakya tarihi kent dokusunun kentsel tasarım açısından irdelenmesi ve bir örnek çalışma 2016 ÖZET
15 Türker Oğuztürk Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Ercan Gökyer  Kıyı alanlarındaki peyzaj değişim dinamiklerinin amasra örneğinde irdelenmesi 2016 ÖZET
16 Hakan Rüzgar Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Koçan  Adıyaman ili ve yakın çevresinin turizme yönelik rekreasyonel peyzaj potansiyelinin belirlenmesi üzerine bir çalışma 2016 ÖZET
17 Başak Ertem Mutlu Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Bülent Cengiz  Kentsel yeşil alt yapı kapsamında Bolu Kent Ormanı'nın çok fonksiyonlu kullanım özelliklerinin irdelenmesi 2016 ÖZET
18 Dürdane Kaya Özdemir Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Sebahat Açıksöz  Kent kimliğinin sürdürülebilirliği için peyzaj yönetim anlayışının geliştirilmesi: Bartın-Amasra örneği 2016 ÖZET
19 İrfan Nas Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Sevgi Görmüş Cengiz  Kentleşmenin tarım alanlarına etkisinin yasal ve yönetsel açıdan irdelenmesi: Denizli örneği 2016 ÖZET
20 Fatma Şeyma Kef Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Sebahat Açıksöz  Hobi bahçelerinin planlanması ve tasarımı: Konya Karatay Karaaslan Hobi Bahçesi 2016 ÖZET
21 Serhat Cengiz Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Hatice Selma Çelikyay  Çoklu karar verme yöntemleri ile arazi kullanımının uygunluğunun belirlenmesi: Bartın havzası örneği 2015 ÖZET
22 Gizem Özdemir Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Sevgi Görmüş Cengiz  Köy tasarım rehberleri ve Denizli örneğinde kırsal peyzaj planlama stratejileri 2015 ÖZET
23 Ahmet Ergün Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Melih Öztürk  Bartın-Kirazlıköprü Baraj havzasında arazi kullanım durumunun su verimi açısından irdelenmesi 2015 ÖZET
24 Feride Kübra Aşkın Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Canan Cengiz  Safranbolu geleneksel yerleşim dokusunun ekolojik kent tasarımı açısından değerlendirilmesi 2014 ÖZET
25 Gaye Taşkan Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Banu Bekci  Bartın kenti geleneksel konutlarındaki yapısal değişimlerin bahçe mekânı ve kullanılan bitki materyaline yansımaları 2014 ÖZET
26 Gülcay Ercan Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Banu Bekci  Sorbus domestica L.'nin görsel kalitesinin saptanması ve Bartın kenti örneğinde kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla generatif üretimi 2014 ÖZET
27 Sibel Kurşun Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Sebahat Açıksöz  Tekerlekli sandalye kullanan engellilerin kentsel mekânları kullanım olanaklarının irdelenmesi; Özgürlük Parkı örneği, Kadıköy-İstanbul 2014 ÖZET
28 Gökhan Emrah Karaarslan Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Hatice Selma ÇELİKYAY  Sürdürülebilir kent için eko-teknolojik tasarım Bartın-Amasra örneği 2012 ÖZET
29 Bahadır Erkişi Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mehmet SABAZ  Toplu konut idaresi (TOKİ) çevre düzenlemeleri uygulamalarının peyzaj mimarlığı açısından irdelenmesi 2012 ÖZET
30 Oğuz Ateş Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mehmet SABAZ  İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde arboretum park oluşturulmasına yönelik bir araştırma 2011 ÖZET
31 Özlem Yüce Eşkil Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Hatice Selma ÇELİKYAY  Engelliler için dış mekan tasarım özellikleri bağlamında Ankara kent parklarının irdelenmesi 2011 ÖZET
32 Gülbin Bağbaşı Görgülü Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Mehmet SABAZ  İstanbul kent meydanlarının peyzaj mimarlığı ilkeleriaçısından irdelenmesi: Sultanahmet, Beyazıt, Taksim, Beşiktaş, Ortaköy meydanı örneği 2010 ÖZET
33 Cem Küçüksayan Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Sümer GÜLEZ  Peyzaj uygulamalarında otomatik sulamanın önemi ve Ankara kent örneğinde uygulanmasının irdelenmesi 2010 ÖZET
34 Gülşah Kaçmaz Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Latif Gürkan KAYA  İzmir-Selçuk Ayasuluk Kalesi ve yakın çevresinin arkeolojik özellikleri ile peyzaj mimarlığı açısından irdelenmesi 2010 ÖZET
35 Ahmet Cemil Tepe Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Sebahat AÇIKSÖZ  Tarihi Gülhane Parkı yenileme çalışmaları ve kullanıcı memnuniyeti 2010 ÖZET
36 Zeynep Kurt Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Hatice Selma ÇELİKYAY  Eskişehir kent merkezinde yaya mekanlarının kentsel tasarım açısından irdelenmesi 2010 ÖZET
37 Fatih Yenioğlu Tezli Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Latif Gürkan KAYA  Kent parklarında aydınlatma elemanlarının kullanımının peyzaj mimarlığı açısından irdelenmesi: Ankara-Altınpark örneği 2010 ÖZET
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Sıra No Adı Soyadı Program Danışman Tez Konusu Mezuniyet Yılı Tez Özeti/Abstract
1 Murat  Kıroğlu Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Resul FETTAHOV  Levent Boyama Kalitesinin İyileştirilmesi Yöntemleri 2018 ÖZET
2 Hacer Özgen Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Mahıre CIHANGIROVA  Farklı yöntemlerle pamuklu örme kumaşın enzimatik hidrofilleştirilmesi 2018 ÖZET
3 Emine Kuru Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Mahıre CIHANGIROVA  Mısır sapı takviyeli termoplastik esaslı kompozit malzemelerin ısı geçirgenlik ve ses yutum özelliklerinin incelenmesi 2017 ÖZET
4 Orkun Güneşkaya Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Mahıre CIHANGIROVA  Meyan kökü lifi takviyeli termoplastik esaslı kompozit malzemelerin ısı geçirgenlik ve ses yutum özelliklerinin incelenmesi 2017 ÖZET
5 Seda Şansal Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Resul Fettahov  Ekolojik yüzey işlemlerinin ısırgan ipliğinin fiziksel ve morfolojik özelliklerine etkisinin araştırılması 2017 ÖZET
6 Yunus Bozbahçe Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Mahıre CIHANGIROVA  Yalın üretim ve hızlı moda arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bartın ilinde bir uygulama 2017 ÖZET
7 Özge Eti Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Resul FETTAHOV  Alkali, asidik ve enzimatik yüzey işlemlerinin sisal lifi takviyeli termoplastik esaslı kompozit malzemelerin mekanik özelliklerine etkisinin araştırılması 2017 ÖZET
8 Ramazan Gömeç Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Resul FETTAHOV  Bükümsüz FDY (fully drawn yarn-tam çekimli iplik) polyester ipliklerinin boyanması 2017 ÖZET
9 Merve Nar Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Resul FETTAHOV  Sosyal medyanın tesettür giyimi tercih eden tüketicilerinin satın alma davranışlarına etkisi 2016 ÖZET
10 Aysun Türkmen Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Yalçın YEŞİL  Bulgusal montaj hattı dengeleme problemlerinin çözümünde matlab yazılımı ile program geliştirme 2016 ÖZET